Cime 2 kvartál 2024

GEOBIT, s.r.o. (pobočka Nový Bor-Arnultovice)

  • Geodetické práce
  • Řemeslníci
Nabídka geodetických prací, rozdělení pozemků, věcných břemen, vytyčování hranic parcel, výškopisu a polohopisu. Zaměření staveb a inženýrských sítí.

Kontakt

Sídlo
Braníškov 59
Ulice
PSČ
+420 777 6
Telefon
664 71
E-mail
WWW