husqvarna

Česká geodetická, s.r.o.

  • Geodetické práce
  • Řemeslníci
Nabídka geodetických prací, rozdělení pozemků, zaměřování staveb a věcných břemen, vytyčování hranic parcel, výškopisu a polohopisu.

Kontakt

Sídlo
Švédská 4216/27, Jablonec nad Nisou
Ulice
PSČ
466 02
Telefon
+420 603 518 919
E-mail