4. 2018 | Magazín

16 Analýzy Praze ujíždí vlak: zájem investorů by se mohl přelít do okolních metropolí Zdroj: Sdružení pro architekturu a rozvoj Při schvalování výstavby se Česká republika dostala do vlastní překombinované legislativní pasti. Pro investorskou atraktivitu a konkurenceschopnost země je třeba začít stavět! K tomu je ale nutné zrychlit a zjednodušit schvalování nových staveb. Zaznělo to v rámci kulatého stolu 225. Žofínského fóra, jehož odbornými garanty byly Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) a Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN). pery a bankami bez zbytečné přeregulace a zásahů veřejné správy. „České právo je neuvěřitelně nabobtnalé, vnitřně nekonzistentní a protkané nedůvě- rou. Zároveň je pro žadatele nastaveno ne- přátelsky. Na investora hledí a priori jako na zločince,“ uvedl právník, kunsthistorik a člen SAR Jiří Plos. Poukázal na to, že stavební úřady fungují jako lepší pošťáci, plus máme 55 dotčených orgánů, které neplní své funk- ce. Město by podle něj mělo trvat na tom, aby dotčené orgány začaly spolu komuni- kovat a řešit rozpory mezi sebou navzájem, nikoliv to nechávat na investorovi. Není ale třeba čekat až na komplexní reko- difikaci stavebního práva na celostátní úrov- ni a nový územní plán v Praze. Ministerstvo pro místní rozvoj i nové vedení Prahy mohou přijít s řadou kroků, které pomohou situaci zlepšit již v horizontu šesti měsíců. „Reko- difikace stavebního práva je běh na dlouhou trať, chceme se proto pokusit o několik no- vel salámovou metodou,“ uvedla na žofín- ském diskusním fóru náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Marcela Pavlová. Že ani to nebude jednoduché, je zřejmé. Například zavedení fikce souhlasu závazného stano- D louhé povolovací procesy Česko jed- noznačně poškozují v očích investorů. V tomto ukazateli, který je velmi významný pro domácí i zahraniční investory, se totiž řadí na 156. místo ze 190 zemí světa mezi státy, jako je Niger nebo Čad. A že je často na vině nepružná legislati- va, je nasnadě. Ještě v roce 2014 si Čes- ko v žebříčku Světové banky podle délky povolovacího řízení staveb stálo podobně jako Polsko v osmé desítce žebříčku, po polské rekodifikaci stavební legislativy se severní soused utrhl a dnes se pohybuje na 40. místě, zatímco Česko se nadále propadá do společnosti afrických rozvojových států. Podle názoru odborníků ze Sdružení pro architekturu a rozvoj tuto situaci vyřeší právě a jedině zrychlení a zjednodušení schvalo- vacích procesů staveb. „Nezbytné je zajis- tit pro výstavbu v Praze dostatek pozemků, a to především aktivními změnami součas- ného územního plánu prioritně pro stavby řešící problémy dopravy a konkrétní projekty nového bydlení na brownfieldech,“ řekl člen SAR a šéf Central Group Dušan Kunovský. Podstatné je podle něj také zajistit tržní pro- středí se zdravou konkurencí mezi develo- viska, které by významně zrychlilo povolo- vání staveb, v meziresortním připomínkovém řízení zcela odmítla řada ministerstev. „Po- kud to nedopadne dobře, investorům nepo- můžeme,“ reagovala Pavlová. Náměstek pražského primátora Petr Hla- váček uvedl, že do legislativní pasti upadl také stát s velkými infrastrukturními stav- bami, takže je s Prahou na jedné lodi. Pro metropoli je potom příznačné, že se tu zno- vu diskutuje vztah veřejného a soukromého zájmu a jejich střety. „To je podstata krize dostupnosti bydlení. Pro Čechy je specific- ké, že vždy najdou řešení v technické rovině, v té psychologické nikdy,“ uvedl náměstek primátora s odpovědností za územní plán. „Problém je chaos, kdy každý zasahuje do všeho a protestuje se už i proti prospěš- ným infrastrukturním stavbám. Pokud se chaos bude prohlubovat, bude posilovat aktivismus a ten nás jednou sežere,“ doplnil místostarosta Prahy 9 Tomáš Portlík. Praha začíná být exotem nejen v rámci Evropy, ale i v rámci České republiky, komentoval graf výstavby bytů v Praze, která je dvakrát nižší než ve Středočeském kraji. „Dopravní problémy Prahy vznikají hlavně za její hranicí, kde se staví mnohem více než ve městě, a my na to nemáme žádný vliv, my ale do budoucna nedokážeme nápor z vnějšku zvládnout,“ uvedl ředitel IPR Ond- řej Boháč. I když otevřeme brownfieldy, ne- bude to podle něj stačit. Deficit bytů se stálé kumuluje. Poukázal zároveň na to, že žádné srovnatelné západní město nemá tak kom- plikovanou strukturu jako Praha, což brzdí její rozvoj. Metropole se člení na 57 měst- ských částí a 22 stavebních úřadů. Kupří- kladu Vídeň má 23 městských částí a jeden stavební úřad, Berlín 12 částí a 12 staveb- ních úřadů. „Umíme problémy pojmenovat, ale ne je řešit. My si neumíme vládnout, jsme

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=