4. 2018 | Magazín

Stavebniserver.com/magazín 15 11 (plocha desky tl. 100 mm MW TR10 a hmoždinka s talířem 60 mm) a obráz- ku 12 (plocha desky tl. 100 mm MW TR10 a hmoždinka s přídavným talířem 112 mm). Fyzikální jevy působící na ETICS se nikdy nedají zcela vyloučit. Je nutné s nimi počítat a vhodnými opatřeními snižovat jejich nega- tivní účinek. Vhodnými opatřeními pro sníže- ní rizika vzniku vodorovných trhlin na fasádě s ETICS z minerální vlny jsou použití izolantu s deklarovanou pevností ve smyku a modu- lem pružnosti ve smyku a použití hmoždinek s přídavnými (rozšiřovacími) talířky. Podíl ETICS z minerální vlny se po zavedení normy ČSN 73 0810 o požární bezpečnosti staveb z roku 2016 do praxe zvýšil. Dá se předpokládat, že úměrně četnějšímu výskytu staveb s kontaktním zateplením z minerální vlny se bude objevovat i více vad v podobě vodorovných trhlin na fasádě. Zcela určitě tak bude nutné chování ETICS z minerální vlny věnovat velkou pozornost. Použitá literatura: Zpráva o smykových zkouškách, MCT, spol. s r.o., 18. 11. 2012 Protokol o zkoušce protažení hmoždinek izolantem 060-036661, TZÚS, 31. 10. 2012 ČSN EN 13162 – Tepelněizolační výrobky pro budovy – MW, květen 2016 Zásady řešení zateplení objektů pro navrhování a provádění ETICS ve smyslu ČSN 730810, CZB ve spolupráci s PAVUS, září 2017 Univerzální šroubovací hmoždinka pro systémovou zápustnou i povrchovou montáž: rychlá . hospodárná . spolehlivá . ejo therm STR U 2G EJOT CZ, s.r.o y Zděbradská 65 y 25201 Říčany - Jažlovice y info@ejot.cz y www.ejot.cz • menší pracnost na m 2 • homogenní plochy – proti riziku vykreslení • pouze jedna hmoždinka pro všechny podklady • redukovaný tepelný most (0,001 W/K) • zapuštění probíhá přímo při montáži • krátká kotevní hloubka • schválena pro všechny stavební materiály • 100% kontrola montáže Přídavný talíř speciálně určený pro ejotherm STR U 2G pro systémovou zápustnou montáž do všech minerálních izolačních desek se sníženou pevností v tahu kolmo k rovině desky (TR10). ejo therm VT 2G • EJOT STR–Princip se zátkou ejotherm STR – MW pro homogenní a hladké plochy a rovnoměrnou vrstvu omítky u zateplovacích systémů s minerální vlnou • snížený účinek tepelného mostu (0,001 W/K) • snížené riziko vykreslování • trvalý přítlak • snadná montáž díky Click systému • bez nutnosti přídavného nářadí • 100% kontrola montáže • průměr talíře: 112 mm To jsou jen některé přednosti ejo therm STR U 2G . Přesvědčte se sami! Zpracovávejte s ejo therm STR U 2G větší plochy zateplovacích systémů. Obr. 12. Pracovní diagram síla/deformace z protažení hmoždinky izolantem (plocha, izolant 100 mm, TR10, talířek 112 mm)

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=