Magazín | Stavební stroje | 2022

kům jasný růst. Krátké období 33 měsíců tak rozhodlo o následném přímém vstupu společnosti na náš trh, který se ukázal jako perspektivní a zajímavý. Společ- nost tak po více jak 30 letech konečně převzala pří- mou odpovědnost. Další změny, které zasáhnou celý region střední Evropy, budou následovat v průběhu blízké doby. Současná situace Rok 2021 byl pro společnost v našich podmínkách velmi nadějný a úspěšný. Přestože došlo v druhé po- lovině roku k přerušení spolupráce s lokálním zástup- cem, byly uvedeny do provozu čtyři nové stroje a po- kud by někteří zákazníci nevnímali nestabilní situaci okolo přímého vstupu Sandviku na lokální trh rušivě, mohl být výsledek ještě lepší. Hektický vývoj od počátku roku 2019 stojící na tvrdé práci mnoha, tak otevřel firmě dveře a zároveň potvr- dil, že bez vstupu ekonomicky silného partnera, který je schopen zajistit nároky záručního a pozáručního servisu, není možné v oboru vrtacích technologií kon- kurovat. Záruka a stabilita Vytvoření skupiny opírající se o mocný Sandvik v Polsku, postavený na hornictví i stavebnictví, je dostatečnou záru- kou pro stabilitu a další rozvoj aktivit Sandviku na poli vr- tacích technologií u nás a na Slovensku. Příchod Sandviku na náš trh je třeba uvítat a jeho úloha je jasná. V současné době spočívá hlavní nebezpečí obecně v přílišné politizaci veškerých obchodních aktivit, kdy na poli vrtacích a trhacích bočky na zelené louce a vytvoření nového týmu, se tak stalo skutečnou unikátní výzvou,“ dodal Miloš Kánský. Sandvik pracuje na Orlíku „Především je potěšitelná letošní dodávka dvou nových vrtacích souprav Commando DC130Ri do užívání společ- nosti Swietesky stavební s.r.o. a zakoupení tohoto typu stroje vrtací společností Jana Loskota. Soupravy jsou na- sazeny na stavbě nového železničního mostu přes Orlickou přehradu. V těchto případech se jedná o vůbec první přímý prodej přes zastoupení Sandvik. Nadějně se rovněž rozbíhá prodej vrtacího nářadí, kde jsme schopni skutečné ceno- vé flexibility,“ upřesnil redakci našeho magazínu Miloš Kánský. Přímý vstup Sandviku na náš trh je provázen nestabilní situací ve světě, ať už jde o ekonomické nebo politické vlivy spolu s přirozeným procesem výměny generací. To vše po- tvrzuje, že Sandvik přišel v pravý čas. „Na závěr je třeba poděkovat všem těm, kteří i v době, kdy bylo přebírání trhu pro všechny velmi náročné, nepři- bouchli Sandviku dveře a důvěřovali, že se vše dá zvlád- nout, což se nakonec potvrdilo. Velké množství práce nás ovšem ještě čeká,“ dodal Miloš Kánský. tel.: +420 725 104 270 47 prací zůstal jen velmi nízký počet dodavatelů. Nebezpečí, kdy si vzájemně konkurující subjekty „přikrývá“ jeden do- davatel technologie, představuje skutečný problémem pro všechny, a to s dalekosáhlými ekonomickými dopady pro celý segment stavebnictví. Sandvik tak má úlohu být sku- tečnou konkurencí a protiváhou, a tím se pokusit napra- vit současný, příliš vychýlený stav. Zatím to vypadá, že by se toto úsilí mohlo zdařit. „Cesta k tomuto cíli jistě bude roubena mnoha úskalími a těžkostmi. Důležité je, že jsme začali a leccos se již povedlo. Vybudování zcela nové po-

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=