Magazín | Stavební stroje | 2022

Technologie Recyklace stavebních a demoličních odpadů – možnosti a povinnosti dle nové legislativy Text: Ing. Markéta Miklasová INISOFT Consulting s.r.o., foto: STAVEBNISERVER.com Přes všechny komplikace covidové a jiné, ještě horší, které mají za následek nedostatek a zdražování všeho od materiálů po pracovní síly, se stále staví, bourá a nadále bude. My se ale podíváme, jak obor stavebnictví zasáhly změny v legislativě, zejména nové povinnosti při nakládání se stavebními odpady, a zaměříme se přitom na recykláty ze stavebních a demo- ličních odpadů (dále „SDO“). Takový postup je logický, protože zdroje primár- ních surovin nejsou nevyčerpatelné a recyklované odpady jsou ve stavebnictví v mnoha případech jejich plnohodnotnou náhradou. Zákonodárce také logicky stanoví povinnost již v místě vzniku odpadů, tedy sta- vebním firmám jako původcům SDO. Jedině kvalitní vstupy do recyklačních zařízení zajistí využitelné dru- hotné suroviny. A ruku na srdce – mnohdy si staveb- níci s odpady příliš hlavu nelámou, ono nakládání ve stylu „jeden kontejner a skládka“ je určitě mnohem jednodušší a rychlejší. Jenže zákonná povinnost zna- mená také hrozbu sankce při jejím porušení, a ta není Pravděpodobně ta nejzásadnější nová povinnost je účinná od začátku letošního roku, kdy uplynulo roční přechodné období pro její plnění. Nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, stanoví všem původcům stavebních odpadů striktní postup, jak se SDOnakládat, tak aby bylo možné materiály a odpady ze staveb a de- molic co nejvíc znovu použít ve stavebnictví. Nová pro- váděcí vyhláška k zákonu o odpadech (č. 273/2021 Sb.) tuto povinnost detailně popisuje (§ 42 a příloha č. 24). V principu to znamená, že stavení firmy musí důsledně třídit všechny materiály a odpady již v místě výstavby nebo demolice. 48 malá – horní výše pokuty, kterou vám inspekce může uložit, je 10 milionů Kč. Jak se praxe srovná s touto povinností, se brzy ukáže. Kromě hrozby pokuty jsou totiž stavební firmy motivovány ke třídění a využívání SDO i výší sklád- kovacího poplatku, kterým je recyklovatelný stavební odpad zatížen a který v letošním roce činí 900 Kč, ale už za tři roky to bude1500 Kč a od roku 2030 nebude vůbec možné tento odpad na skládku uložit. Cirkulární ekonomika, náhrada primárních suro- vin, předcházení vzniku odpadů, recyklace a využívání odpadů… zní to opravdu dobře, kdo by se nechtěl

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=