Doprava | Stavebniserver.com | 2024

na výsuvnou dráhu před a za montážními styky a uprostřed rozpětí. Po svaření dílců jednotlivých etap do jednoho celku, byly dvojice profilů I500 vytaženy a konstrukce byla přeložena na výsuvné vozíky. Pro pokračování svařování byly znovu použity profily I500 pro další etapy. První etapa montáže ocelové konstrukce proběhla začátkem listopadu roku 2022. Nosná konstrukce č. 1 byla podélně dělena na dvě části a příčně na čtyři. Do konce roku 2022 byla svařená NK1. Začátkem roku 2023 byla započata montáž výsuvného krakorce, který byl přivařen k hlavním nosníkům NK1. Po dokončení montáže krakorce byla provedena první etapa výsunu, aby bylo možné poskládat na výsuvnou dráhu největší konstrukci NK2. Koncem ledna 2023 po první etapě výsunu byla započata montáž NK2. Hlavní nosníky a mostovka byla pro svařování v podélném směru rozdělena na tři části, hlavní trámy včetně zárodku se skládaly z pěti dílců. Trámy s mostovkou mají po celé délce 28 ks příčníků a v příčném řezu 12 ks podélných výztuh ve tvaru korýtka, které byly v místech montážních styků vkládány o délce cca 1 m. Svařování trámů a mostovky probíhalo do poloviny dubna 2023. Souběžně probíhaly práce PKO na NK1. Před návozem montážních dílců oblouku na stavbu byla zahájena montáž podpěrných konstrukcí. Pro sestavení a svaření ocelové konstrukce byly byly natírány do vrchního odstínu RAL 5009 azurově modrá, trámy mostovky a lávka RAL 7044 hedvábně šedá. Po dokončení dílenských nátěrů byly dílce expedovány s využitím nadměrné přepravy na předmontážní plošinu. PŘEDMONTÁŽ Doprava dílců ocelové konstrukce na předmontážní plošinu byla rozdělena do šesti montážních etap a to následovně: Etapa 1 – konstrukce NK1 a montáž výsuvného krakorce Etapa 2 – konstrukce NK2 - 1/3 mostovek Etapa 3 – konstrukce NK2 - 2/3 mostovek Etapa 4 – konstrukce NK2 - 3/3 mostovek Etapa 5 – konstrukce NK2 - oblouky, příčle a táhla Etapa 6 – konstrukce NK3 a propojení konstrukcí Montážní dílce byly ukládány na připravený montážní rošt ze šesti dvojic profilů I500 osazeném v příčném směru 88 zapotřebí čtyři podpůrné pižmo věže. Celkem 14 věží bylo doplněno pro výsun, tedy sedm pod každým jednotlivým obloukem, tyto věže plnily funkci vzpěry, aby do táhel nebyly vneseny v průběhu výsunu tlakové síly. Přístup k montážním stykům na oblouku a k příčnému ztužení byl zajištěn lešením o hmotnosti cca 55 tun. Dílensky byl oblouk rozdělen na 3 díly. Po zkompletování oblouků byly uvolněny podpěrné konstrukce. Levý a pravý oblouk byl propojen šesti příčníky. Po svaření oblouků a příčného ztužení, byla zahájena montáž táhel. Většina příčných montážních svarů na všech konstrukcích byla kontrolována nedestruktivní metodu zkoušení TOFD. Po svaření a zabroušení táhel bylo provedeno PKO oblouku. Pro výsun byly konstrukce NK1 +NK2 spojeny svařením do jednoho celku. Následně se na všech podpůrných konstrukcích znovu podepřel oblouk a proběhla druhá etapa výsunu. Tím vznikl prostor na montážní plošině pro navezení poslední části konstrukce NK3. Souběžně s prováděním PKO byla osazena na konstrukci technologická lávka. Dokončení NK3 včetně PKO, svaření propojení mezi NK2 a NK3, vytažením montážního roštu a přeložení na výsuvné vozíky byly poslední kroky potřebné před poslední etapou výsunu. VÝSUN A ZPOUŠTĚNÍ Montáž a svaření ocelové nosné konstrukce mostu na stavbě proběhla na montážní plošině, která zároveň plnila funkci výsuvné dráhy. Dráha se nacházela za opěrou O02, skládala se z prvků PIŽMO a její délka byla cca 90 m. Samotný výsun byl realizován částečně na výsuvné dráze a na montážních podpěrách. Celkem bylo 7 montážních podpěr, které sloužili pro výsun, rektifikaci i pro spouštění ocelové konstrukce. Podpěry byly tvořeny materiálem STAVBA Etapa 6 – konstrukce NK3 a propojení konstrukcí Montážní dílce byly ukládány na připravený montážní rošt ze šesti dvojic profilů I500 osazeném v příčném směru na výsuvnou dráhu před a za montážními styky a uprostřed rozpětí. Po svaření dílců jednotlivých etap do jednoho celku, byly dvojice profilů I500 vytaženy a konstrukce byla přeložena na výsuvné vozíky. Pro pokračování svařování byly znovu použity profily I500 pro další etapy. První etapa montáže ocelové konstrukce proběhla začátkem listopadu roku 2022. Nosná konstrukce č. 1 byla podélně dělena na dvě části a příčně na čtyři. Do konce roku 2022 byla svařená NK1. Začátkem roku 2023 byla započata montáž výsuvného krakorce, který byl přivařen k hlavním nosníkům NK1. Po dokončení montáže krakorce byla provedena první etapa výsunu, aby bylo možné poskládat na výsuvnou dráhu největší konstrukci NK2. Model výsuvného krakorce Koncem ledna 2023 po první etapě výsunu byla započata montáž NK2. Hlavní nosníky a mostovka byla pro svařování v podélném směru rozdělena na tři části, hlavní trámy včetně zárodku se skládaly z pěti dílců. Trámy s mostovkou mají po celé délce 28 ks příčníků a v příčném řezu 12 ks podélných výztuh ve tvaru korýtka, které byly v místech montážních styků vkládány o délce cca 1 m. Svařování trámů a mostovky probíhalo do poloviny dubna 2023. Souběžně probíhaly práce PKO na NK1. 4 / 7 Model – montážní dílce NK2 Před návozem montážních dílců oblouku na stavbu byla zahájena montáž podpěrných konstrukcí. Pro sestavení a svaření ocelové konstrukce byly zapotřebí čtyři podpůrné pižmo věže. Celkem 14 věží bylo doplněno pro výsun, tedy sedm pod každým jednotlivým obloukem, tyto věže plnily funkci vzpěry, aby do táhel nebyly vneseny v průběhu výsunu tlakové síly. Přístup k montážním stykům na oblouku a k příčnému ztužení byl zajištěn lešením o hmotnosti cca 55 tun. Montáž oblouků Dílensky byl oblouk rozdělen na 3 díly. Po zkompletování oblouků byly uvolněny podpěrné konstrukce. Levý a pravý oblouk byl propojen šesti příčníky. Po svaření oblouků a příčného ztužení, byla zahájena montáž táhel, jejich výšková a polohová rektifikace je znázorněna na obrázcích číslo 17 a 18. Většina příčných montážních svarů na všech konstrukcích byla kontrolována nedestruktivní metodu zkoušení TOFD. Po svaření a zabroušení táhel bylo provedeno PKO oblouku. Pro výsun byly konstrukce NK1 +NK2 spojeny svařením do jednoho celku. Následně se na všech podpůrných konstrukcích znovu podepřel oblouk a 4 / 7 Model – montážní dílce NK2 Před návozem montážních dílců oblouku na stavbu byla zahájena montáž podpěrných konstrukcí. Pro sestavení a svaření ocelové konstrukce byly zapotřebí čtyři podpůrné pižmo věže. Celkem 14 věží bylo doplněno pro výsun, tedy sedm pod každým jednotlivým obloukem, tyto věže plnily funkci vzpěry, aby do táhel nebyly vneseny v průběhu výsunu tlakové síly. Přístup k montážním stykům na oblouku a k příčnému ztužení byl zajištěn lešením o hmotnosti cca 55 tun. Montáž oblouků Dílensky byl oblouk rozdělen na 3 díly. Po zkompletování oblouků byly uvolněny podpěrné konstrukce. Levý a pravý oblouk byl propojen šesti příčníky. Po svaření oblouků a příčného ztužení, byla zahájena montáž táhel, jejich výšková a polohová rektifikace je znázorněna na obrázcích číslo 17 a 18. Většina příčných montážních svarů na všech konstrukcích byla kontrolována nedestruktivní metodu zkoušení TOFD. Po svaření a zabroušení táhel bylo provedeno PKO oblouku. Pro výsun byly konstrukce NK1 +NK2 spojeny svařením do jednoho celku. Následně se na všech podpůrných konstrukcích znovu podepřel oblouk a Model výsuvného krakorce Model – montážní dílce NK2 Montáž oblouků

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=