Doprava | Stavebniserver.com | 2024

PIŽMO a částečně byl při výsunu využit i původní pilíř, na kterém byla umístěna výsuvná stolice. Ze statického hlediska bylo nutné vysouvat konstrukci jako spojitý nosník s výsuvným krakorcem, a po ukončení výsunu došlo k rozpálení ocelové konstrukce na jednotlivé prosté pole. Výsun probíhal ve zvýšené poloze. Montáž a výsun proběhl ve třech fázích. Po svaření NK1 byla tato část konstrukce spojena s krakorcem o délce 16,5 m a vysunuta o 45 m, tím se uvolnilo místo na montážní plošině pro svaření největší části mostu. V druhé fázi byla svařena mostovka středního pole NK2, proběhla montáž podpěr potřebných pro svaření oblouku a podpěr určených pro podepření oblouku během výsunu. Po svaření oblouku byla tato část připojena k již vysunuté konstrukci a následoval výsun o délce 30 m. Po připojení poslední části konstrukce mostu NK3 následoval nejdelší výsun o délce cca 87 m. Po rozpojení vysunuté konstrukce následovalo spouštění jednotlivých konstrukcí jako prostá pole, výška spouštění byla 0,7 m. Pro spouštění byly použity dvojice jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti se zkrácením jízdních dob a zvýšení bezpečnosti provozu. Ing. Gabriela Šoukalová, Ing. Libor Kožik, Ing. Petr Šťasta, Ing. Ondřej Bartošek, Ing. Radim Bílek Kontakt: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 602 00 Brno www.firesta.cz 89 nebo čtveřice hydraulických válců, které byly umístěny vedle definitivních ložisek na místech určených pro jejich výměnu. Spouštění probíhalo po krocích 120 mm a konstrukce byly odkládány na montážní podpěry. Před montáží a podlitím ložisek došlo finální úpravě polohy dle geodetického zaměření. Celková délka výsunu byla cca 162 m. V průběhu celého výsunu byly sledovány a korigovány reakce na výsuvných vozících montážní plošiny a stolicích montážních podpěr, průběžně docházelo k jejich rektifikacím, tak aby vlivem nadvýšeného tvaru nedošlo k jejich přetížení nebo odlehčení. Výsun byl realizován pomocí hydraulických válců o zdvihu 460 mm. Děkujeme především všem účastníkům výstavby za konstruktivní přístup a hlavně za možnost aktivně se podílet na výstavbě jednoho z největších dvoukolejných železničních mostů. Zdvoukolejnění mostu přes Labe umožní zintenzivnění železniční dopravy. Bylo odstraněno omezující místo na frekventované železniční trati. Dalším pozitivním aspektem realizace mostu je snížení hlukové zátěže díky kolejovému loži, zlepšení Pardubice - most přes labe 5 / 7 a druhá etapa výsunu. Tím vznikl prostor na montážní plošině pro navezení poslední části konstrukce uběžně s prováděním PKO byla osazena na konstrukci technologická lávka. ení NK3 včetně PKO, svaření propojení mezi NK2 a NK3, vytažením montážního roštu a přeložení na é vozíky byly poslední kroky potřebné před poslední etapou výsunu. Kompletní NOK připravena pro podélný výsun A ZPOUŠTĚNÍ a svaření ocelové nosné konstrukce mostu na stavbě proběhla na montážní plošině, která zároveň unkci výsuvné dráhy. Dráha se nacházela za opěrou O02, skládala se z prvků PIŽMO a její délka byla m. Samotný výsun byl realizován částečně na výsuvné dráze a na montážních podpěrách. Celkem bylo ážních podpěr, které sloužili pro výsun, rektifikaci i pro spouštění ocelové konstrukce. Podpěry byly materiálem PIŽMO a částečně byl při výsunu využit i původní pilíř, na kterém byla umístěna výsuvná ckého hlediska bylo nutné vysouvat konstrukci jako spojitý nosník s výsuvným krakorcem, a po ní výsunu došlo k rozpálení ocelové konstrukce na jednotlivé prosté pole. Výsun probíhal ve zvýšené Fáze výstavby pro podélný výsun proběhla druhá etapa výsunu. Tím vznikl prostor na montážní plošině pro navezení posled NK3. Souběžně s prováděním PKO byla osazena na konstrukci technologická lávka. Dokončení NK3 včetně PKO, svaření propojení mezi NK2 a NK3, vytažením montážního ro výsuvné vozíky byly poslední kroky potřebné před poslední etapou výsunu. Kompletní NOK připravena pro podélný výsun VÝSUN A ZPOUŠTĚNÍ Montáž a svaření ocelové nosné konstrukce mostu na stavbě proběhla na montážní ploš plnila funkci výsuvné dráhy. Dráha se nacházela za opěrou O02, skládala se z prvků PIŽM cca 90 m. Samotný výsun byl realizován částečně na výsuvné dráze a na montážních podp 7 montážních podpěr, které sloužili pro výsun, rektifikaci i pro spouštění ocelové konstru tvořeny materiálem PIŽMO a částečně byl při výsunu využit i původní pilíř, na kterém byla stolice. Ze statického hlediska bylo nutné vysouvat konstrukci jako spojitý nosník s výsuvným ukončení výsunu došlo k rozpálení ocelové konstrukce na jednotlivé prosté pole. Výsun p poloze. Fáze výstavby pro podélný výsun Podélný výsun Kompletní NOK připravena pro podélný výsun Fáze výstavby pro podélný výsun Podélný výsun

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=