Doprava | Stavebniserver.com | 2024

ně pracujeme. Pokračujeme v budování dálnic, které propojí ČR s našimi sousedy – aktuálně stavíme například úsek D3 na státní hranici s Rakouskem. V případě železnice je to obdobné. Teď se soustředíme především na rozvoj železničního spojení mezi Českou republikou a Německem. Společně s německou stranou pracujeme na modernizaci, elektrizaci a zkapacitnění trati Plzeň – Mnichov/Norimberk a na přípravě budování vysokorychlostní trati mezi Berlínem a Prahou, potažmo Vídní. Součástí bude i 29 km dlouhý přeshraniční železniční tunel pod Krušnými horami, kde 8 ROZHOVOR k nejlépe využívaným operačním programům. Teď probíhá Operační program Doprava III (2021-2027), na nějž je vyčleněno 124 miliard korun. Máme i jiné formy financování? Podle analýz, které jsme nechali udělat, jsou projekty vysokorychlostních tratí vhodné pro financování prostřednictvím zelených dluhopisů a pro zapojení soukromého sektoru, tedy pro takzvané PPP projekty. Financování stavby vysokorychlostních tratí jejich prostřednictvím bude mít pozitivní vliv na státní rozpočet, méně ho zatíží z hlediska cashflow investičních nákladů. Kdy se můžeme těšit na ucelenou síť vysokorychlostních tratí? Celkově teď připravujeme 800 km vysokorychlostních tratí, a to včetně napojení na konvenční sítě, přičemž ve fázi technického návrhu je už více než 300 km. Nejdál jsme v přípravě projektů VRT Polabí, Moravská brána I a II a Jižní Morava. Předpokládáme, že tendry na stavbu prvních úseků proběhnou v roce 2026. Češi by se pak mohli prvními vysokorychlostními vlaky svézt už počátkem 30. let. Projekty, které aktuálně připravujeme, sahají až za rok 2045. připravujeme geologický průzkum pro potřeby projektu. Významným zdrojem pro financování vysokorychlostních tratí jsou evropské fondy. Jak jsme na tom v čerpání dotací ve srovnání se sousedními státy? Možnost čerpat evropské prostředky z CEF máme proto, že hlavní část sítě vysokorychlostních tratí bude součástí Transevropské dopravní sítě (TEN-T Core). Obecně lze říct, že Operační program Doprava II (2014–2020), kde bylo k dispozici více než 118 miliard korun, patří

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=