Doprava | Stavebniserver.com | 2024

Od zprovoznění prvního úseku děleného čtyřpruhu letos uplyne 20 let. V rámci modernizace neděleného čtyřpruhu byl jako první v roce 2011 dokončen úsek v místě napojení obchvatu Příbora, následoval úsek Rychaltice – Frýdek – Místek v roce 2012 s tunelem Lysůvky o délce 160m a úsek MÚK Rybí – Rychaltice v roce 2020. V současné době probíhá výstavba I. etapy úseku Bělotín – Rybí po Nový Jičín, zahájena byla stavba připojení silnice I/35 od Palačova, obsahující rovněž část D48 v délce 3,7km. Pro dokončení úseku od Nového Jičína po Rybí probíhá proces stavebního povolení z důvodu nutné aktualizace projektové dokumentace v návaznosti na výrazné změny plynoucí z majetkoprávní přípravy stavby. Jelikož převážná část úseku mezi Bělotínem a Frýdkem – Místkem je realizována jako rozšíření stávající komunikace za plného provozu, bylo nutné jednak velké množství demolic stávajících a výstavby nových mostních konstrukcí, tak současně zajištěčasným podepřením zbývající části nosné konstrukce. Komplikací tak byla například demolice mostu délky 260m u Rybí, kdy bylo v průběhu stavby zjištěno, že mostní konstrukce je příčně sepnutá ocelovými lany. Demolici tedy nešlo provádět po po79 ní bezpečné stavební jámy se zapažením podél pojížděné části stávajícího zemního tělesa. Pro umožnění bezpečného provozu zároveň s výstavbou nových mostních objektů byla nutná částečná demolice stávajících mostů mnohdy i doplněná doMÚK Třanovice na stávající D48

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=