Doprava | Stavebniserver.com | 2024

D48 po 20 letech od dokončení prvního úseku dělené čtyřpruhové komunikace Ing. Martina Papeschová, výrobní ředitelka Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dálnice D48 je významná součást mezinárodní trasy E462 Vídeň – Brno – Krakov. To, že se právě silnice č.48 jednou stane moderní dálnicí tvořící spojení D1 s Polskem i Slovenskem, rozhodla vláda naší republiky již svým usnesením č.286/1963, kdy byla tímto usnesením zařazena do vybrané silniční sítě, na kterou je potřeba soustředit modernizační úsilí. obchvat Bělotína, v následujícím pak Bělotín – přivaděč, oba úseky jako čtyřpruhové dělené. Zprovozněním Přivaděče Bělotín tak byla silnice I/48 v celé délce jako čtyřpruhová připojena na dálnici D1vedoucí do Polska v trase silnice I/47 přes Ostravu a Bohumín. Vzhledem k enormnímu nárůstu tranzitní dopravy po roce 1989 provoz na oblíbené silnici do Polska několikanásobně vzrostl, což vedlo k velkému počtu dopravních nehod s následkem smrti. Proto byla v roce 2002 na nedělené části instalována lanová svodidla, zamezující přejetí do protisměru a tím i čelním srážkám. Šířkové uspořádání však bylo pro jízdu velmi nekomfortní Od roku 1973 tak byly mezi Bělotínem, Novým Jičínem, Příborem, Frýdkem – Místkem a Chotěbuzí postupně budovány úseky nejprve nedělených čtyřpruhových komunikací, později pak směrově rozdělené rychlostní silnice. Na konci tisíciletí tak vedla nedělená čtyřpruhová silnice z Bělotína až do Frýdku – Místku. Vzhledem k množství kamionové dopravy na hraničním přechodu v Chotěbuzi pak byla směrem od hranic do vnitrozemí postupně budována čtyřpruhová rychlostní silnice již směrově dělená v kategorii R22,5/100 a celý úsek od Frýdku- Místku byl v tomto uspořádání dokončen v roce 2007. Ve stejném roce byl zprovozněn 78 a proto započala postupná modernizace celého úseku na kategorii R (resp. D) 25,5/100, spočívající jak v rozšíření stávající silnice, tak ve vybudování obchvatu namísto průtahu Frýdkem – Místkem. Přehled modernizovaných či nově vybudovaných úseků s délkou a rokem uvedení do provozu: Z těchto 16 úseků se společnost Dopravoprojekt Ostrava, a.s. podílela na 13 z nich, ať už projekčně v různých stupních dokumentace od studie až po realizační dokumentaci buďto na silniční části, či u některých úseků na mostních objektech či objektech odvodnění, popřípadě prováděla inženýrskou činnost. PROJEKT Frýdek – Místek obchvat, II. etapa zajištění sesuvu

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=