Doprava | Stavebniserver.com | 2024

né značky, informační vozíky nebo nové typy detektorů a další dohledové systémy v okolí dopravních omezení. „V rámci architektury inteligentních dopravních systémů tak tento inovativní systém přináší nové perspektivy, a to nejen na dálničních komunikacích,“ zdůrazňuje přínos systémů. Mobilní liniové řešení na D1 a D2 Systém mobilního liniového řízení byl v září roku 2023 instalován na dálnici D1 a D2 u Brna. Tyto úseky kolem Brna čelí častým zdržením, zejména mezi Holubicemi a křížením s dálnicí D2. Situaci dále zhoršily opravy, kdy dochází k rozšiřování dálnice. Výsledkem jsou časté kolony a zvýšené zpoždění pro řidiče. „Na základě datových analýz je zřejmý pozitivní vliv na zlepšení plynulosti, bezpečnosti dopravy a snížení zpoždění,“ vyjmenovává výhody jednatel MAI. Systém reaguje na intenzitu, rychlost a skladbu dopravního provozu a upravuje nejvyšší povolenou rychlost, upozorňuje na stojící kolony, což snižuje celkové zpoždění a minimalizuje riziko nehod. „Nejviditelnější je toto zlepšení v časech v okraji špičky, 77 kdy systém pomáhá oddálit vznik kolony a posléze pomáhá jejímu rozpouštění. Pokud kolona vznikne, systém zkracuje dobu zdržení, zejména v době špičky, kdy pomáhá optimalizovat vznik a rozšíření kolon,“ dodává. Výzvou jsou zejména místa s osmdesáti tisíci projíždějícími vozidly denně „Ve spolupráci s dopravní policií, Ředitelstvím silnic a dálnic, Ministerstvem dopravy a zástupci zhotovitele jsou iniciovány pravidelné schůzky, na kterých se řeší rozvoj systému do širšího okolí, ale také úpravy jednotlivých funkcí, jež by měly lépe reagovat na specifické chování dopravy v těchto místech,“ vysvětluje Marek Ščerba přínos těchto jednání. Jde zejména o místa, kde intenzita dopravy překračuje osmdesát tisíc vozidel denně. V průběhu tohoto roku dojde k využití nových symbolů, ale také nových funkčních schémat pro situace hustotních vln. „Systém mobilního liniového řízení na dálnici D1 u Brna má potenciál pro další zlepšení podmínek na této frekventované dálnici. Pokračující monitorování a optimalizace systému jsou nezbytné pro udržení a zdokonalení jeho účinnosti,“ myslí si Marek Ščerba.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=