Doprava | Stavebniserver.com | 2024

Smysluplná řešení pro kritické části dopravní infrastruktury Michaela Dočkalová, foto: Mobility and Intelligence s.r.o. Společnost Mobility and Intelligence s.r.o., zkráceně MAI, se zabývá moderním řešením pro monitorování, řízení a ovlivňování dopravy. MAI je česká společnost, která se soustředí na výrobu, prodej a pronájem mobilních dopravních inteligentních systémů, jež se hodí zejména do kritických částí dopravní infrastruktury, například při uzavírkách. Naše redakce se pro vás rozhodla o MAI zjistit víc. Kde nyní služby MAI fungují a jakým způsobem? zachování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly, nedostatečná koncentrace na řízení, nedodržování pravidla střídavého řazení, nervozita a neznalost pravidel silničního provozu se významně podílejí na negativních jevech, které se v problémových oblastech dopravy vyskytují. Modernizace dopravní infrastruktury V dnešní době neustále narůstající intenzity provozu je čím dál naléhavější hledat inovativní řešení pro zlepšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy. S nedávným nákupem mobilního liniového řídicího systému Ředitelstvím silnic a dálnic se otevřela nová kapitola v modernizaci dopravní infrastruktury. „Tato iniciativa je součástí širšího úsilí o její modernizaci a zlepšení dopravní situace v zemi. Systém dodávaný společností VARS, a.s., ve spolupráci vyvinutý a servisovaný společností MAI, nabízí nové možnosti optimalizace dopravních toků a minimalizaci rizika dopravních neChytrá řešení a návrhy na míru Společnost MAI působí ve sféře rozvoje řízení dopravy po celém Česku. Využívá ověřených, přesných a spolehlivých technologií v oblasti detekce a zpracování dat. V jejím portfoliu nabízených výrobků a služeb se nachází například dopravní LED značení, LED výstražné a informační vozíky, detektory či SW řešení vyvíjené přímo na míru zákazníkům. Taktéž poskytuje individuální konzultace a návrhy řešení. Riziková místa a situace Na kapacitně omezených místech silniční infrastruktury, v dopravních uzavírkách, průtazích měst a kříženích hlavních tahů dochází k výrazným rozdílům v rychlostech vozidel, což vede k prudkému snížení rychlosti dopravních proudů, ke kolonám a tzv. „šokovým vlnám“. Faktory jako překročení maximální povolené rychlosti, nerespektování dopravního značení, nesprávné 76 TECHNOLOGIE hod v nebezpečných místech silniční sítě, která trvají po omezenou dobu a jsou zpravidla v místech bez přístupu elektrické energie,“ říká jednatel společnosti MAI Marek Ščerba. „Tato technologická řešení jsou navržena s ohledem na nejnovější trend v oblasti softwarového a hardwarového inženýrství včetně pokročilých analýz dat a algoritmů umělé inteligence s využitím obnovitelných zdrojů elektrické energie,“ vysvětluje Marek Ščerba. V rámci dodávky tohoto uceleného řešení byl rovněž dodán řídící software, který je provozován v rámci Národního dopravního informačního centra (NDIC). Tato klíčová část řešení umožňuje koncept mobilního řízení dopravy dále rozšiřovat o další proměn-

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=