Doprava | Stavebniserver.com | 2024

43 neměnný již řadu let. Příspěvek se dále zabývá vývojem a stavem stavu mostů na silnicích II. a III. třídy. 2. Vývoj stavu mostů na silnicích II. + III. třídy Počátkem roku 2001 došlo k převodu silnic II. a III. třídy do vlastnictví krajů. Spolu s tím došlo i k převodu finančních prostředků na správu silnic II. a III. třídy. Kraje se tak staly vlastníky mostů na silnicích II. a III. třídy. Celkový počet mostů od roku 2004 do současnosti se nepatrně zvyšoval. Podstatně se však zvyšoval relativní počet mostů v neuspokojivých stavech V, VI a VII (viz tab. 3). U mostů na silnicích II. třídy se zvyšoval z hodnoty 10,1 % na hodnotu 17,9 %, u mostů III. třídy z hodnoty 13,0 % na hodnotu 24,9 %. V posledních šesti letech však došlo k mírnému poklesu počtu mostů v neuspokojivých stavech V, VI a VII. To bylo dáno také tím, že kraje dostaly prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury od státu na údržbu a opravy silnic II. a III. třídy mimořádné finanční příspěvky v řádu několika miliard korun. Skutečnost je ale taková, že na silnicích III. třídy je 25 % mostů v neuspokojivém stavu, a to je alarmující. Pravděpodobnost vzniku havarijní situace je poměrně vysoká. 3. Současný stav mostů na silnicích II. + III. třídy Současný stav mostů na silnicích II. a III. třídy v jednotlivých krajích je uveden v tabulce 4. Situace mezi jednotlivými kraji je značně rozdílná (viz sloupec 5). Na silnicích II. třídy je nejhorší stav mostů v kraji Středočeském (26,8 %) a v kraji Libereckém (26,3 %). Na silnicích III. třídy je nejhorší stav mostů v kraji Jihomoravském (36,7 %), Libereckém (35,1 %), Středočeském (32,8 %) a v kraji Olomouckém (32,4 %). Na silnicích II. třídy se v posledních letech zhoršil stav mostů zejména v kraji Středočeském, na silnicích III. třídy je dlouhodobě nejhorší stav mostů v kraji Jihomoravském. 4. Potřebné finanční prostředky na opravy mostů na silnicích II. + III. třídy Celkový počet mostů 12 670 na silnicích II. a III. třídy představuje obrovský majetek, o který se musíme starat, musíme zajišťovat jeho údržbu a opravy. Vyčíslit náklady potřebné pro údržbu a opravy mostů, aby nedocházelo k postupnému zhoršování stavu mostů, není jednoduché. Jsou mosty velké nebo malé, jsou z různých materiálů, mají různé stáří, jsou různého konstrukčního uspořádání, mají různou přístupnost pro provádění údržby nebo opravy, možnosti výluk a jistě další parametry, které mohou ovlivnit náklady na údržbu a opravy. Pro odhad nákladů se používá jednotková cena na 1 m2 půdorysné plochy mostu. Plocha mostů v jednotlivých krajích je ve sloupci 6 tabulky 4. Pro odhad nákladů na opravy a rekonstrukce mostů ve stavech V, VI a VII je v tomto příspěvku použita hodnota, která vychází ze zprávy NKÚ „Opravy a údržba mostů“ z roku 2020 [2]. Jednotkové ceny oprav, resp. rekonstrukcí mostů se v kontrolovaných projektech pohybovaly v širokém rozmezí od 3812,– Kč/m2 do 161260,– Kč/m2. Zde je použita hodnota 80000,– Kč/m2. Ve sloupci 7 jsou pak vyčísleny žádoucí finanční náklady v mil. Kč podle krajů na opravy a rekonstrukce mostů v neuspokojivých stavech V, VI a VII, aby se dostaly aspoň do stavu dobrého – tj. stavu IV. Uvedené hodnoty je nutno chápat jako zcela orientační, řádově dávají odhad potřeb financí jednotlivých krajů, resp. státu na opravy a rekonstrukce mostů. Je důležité si všimnout, že potřebné finanční částky v jednotlivých krajích se až řádově liší. K těmto nákladům je nutné ještě připočítat náklady na běžnou údržbu všech mostů a dále zvýšení cen stavebních prací od roku 2020. Ve zprávě NKÚ je dále uvedeno, „že při stávajícím tempu oprav a rekonstrukcí silničních mostů a počtech mostů ve špatném až havarijním stavu není reálné rychlé dosažení výrazného zlepšení jejich celkového stavu“. Abychom zlepšily bezpečnost mostů na silnicích II. a III. třídy, je nutné zvýšit náklady na jejich opravy a rekonstrukce nejen v jednotlivých krajích, ale i v celé České republice. Odhad pro celou Českou republiku činí cca 22 miliard korun. Rok Mosty na silnicích II. třídy Mosty na silnicích III. třídy celkový počet mostů počet ve stavech V+VI+VII % celkový počet mostů celkový počet mostů % 2004 4486 454 10,1 8030 1041 13,0 2006 4481 527 11,8 8039 1178 14,7 2008 4488 575 12,8 8018 1313 16,4 2010 4500 717 15,9 8046 1671 20,8 2012 4519 751 16,6 8074 1725 21,4 2014 4531 775 17,1 8085 1787 22,1 2016 4553 890 19,5 8063 2102 26,1 2018 4533 871 19,2 8061 2060 25,6 2020 4522 836 18,5 8071 2026 25,1 2022 4542 811 17,9 8083 2009 24,9 2023 4557 811 17,8 8099 1997 24,7 Tabulka 3. Počet a stav mostů na silnicích II. a III. třídy v letech 2004 až 2023 (stav vždy k 1. 1. daného roku podle [1])

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=