Doprava | Stavebniserver.com | 2024

Stav mostů v České republice Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze 42 ANALÝZY Mosty jsou součástí železniční nebo silniční cesty. Mosty byly a jsou navrhovány na životnost 100 let. Jejich dosažená životnost je degradována dopravou a povětrnostními podmínkami. Stav mostů závisí na pravidelné údržbě a opravách, kterou zajišťují vlastníci mostů. Za bezpečnost mostů zodpovídají jejich vlastníci. Železniční mosty vlastní stát zastoupený Správou železnic, státní organizací. Mosty na dálnicích a silnicích I. třídy jsou ve vlastnictví státu, správu vykonává Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Mosty na silnicích II. a III. třídy jsou ve vlastnictví krajů, správu vykonávají příslušné Krajské správy a údržby silnic. Mosty na místních komunikacích jsou ve vlastnictví měst a obcí, které si zajišťují správu samy nebo prostřednictvím technických správ komunikací v daném městě. 1. Počty a stav mostů: V železniční síti je evidováno 6 728 mostů. Stav železničních mostů je klasifikován stupni 1 až 3. Most ve stupni 3 vyžaduje stavební zásah většího rozsahu. Ve stupni 3 je v současné době 226 mostů, tj. 3,4 % z celkového počtu železničních mostů. Stav mostů na pozemních komunikacích se klasifikuje do sedmi tříd označených I až VII. Za neuspokojivé jsou považovány stavy: stav špatný – V, stav velmi špatný – VI a stav havarijní - VII. Počty a stav mostů na dálnicích a na silnicích I. třídy uvádí tabulka 1. Na místních komunikacích, tj. ve městech a obcích, neexistuje centrální evidence mostů. Pouze se odhaduje, že počet mostů na místních komunikacích v celé České republice je vyšší než 18 000. O jejich stavu se také nic neví. Ve velkých městech, jako např. v Praze, Brně apod., evidence existuje a tam je také znám stav evidovaných mostů. Z uvedeného přehledu je zřejmé, že mosty, které jsou ve vlastnictví státu, jsou v podstatně lepším stavu než mosty ve vlastnictví krajů. Bohužel se nejedná o nové zjištění. Jedná se o stav, který je II. třída III. třída II. + III. třída počet mostů 4 571 8 099 12 670 ve stavu V + VI +VII počet 812 1 992 2 804 % 17,8 24,6 22,1 dálnice I. třída D + I. třída počet mostů 1 937 3 291 5 228 ve stavu V + VI +VII počet 112 418 530 % 5,8 12,7 10,1 Tabulka 1. Mosty na dálnicích a silnicích I. třídy ([1] stav k 1. 7. 2023) Tabulka 2. Mosty na silnicích II. a III. třídy ([1] stav k 1.7.2023) Most přes řeku Labe v Roudnici nad Labem

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=