Doprava | Stavebniserver.com | 2024

5. Návrhy na zlepšení stavu mostů na silnicích II. a III. třídy: - Zajistit plnění zákonné povinnosti vlastníků mostů. Zákonnou povinností vlastníka je vést evidenci, zajišťovat údržbu a opravy mostů. - Zlepšit práci státních dozorů na úrovni krajů, které kontrolují Krajské správy 44 ANALÝZY a údržby silnic ve výkonu evidence mostů, zajišťování údržby a oprav mostů, investorské přípravy a realizace staveb. - Obsadit funkci vrchního státního dozoru na Ministerstvu dopravy, který kontroluje státní dozory v krajích, že vykonávají svoji práci důsledně, a provádí vyhodnocování o stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v celé České republice, které předkládá ministrovi dopravy. - Obnovit činnost komise pro mosty na Ministerstvu dopravy ve věci stavu mostů. Komise má působnost pro mosty železniční a pro mosty na všech pozemních komunikacích. Komise dohlíží na důsledné využívání systému péče o mosty a systému pro evidenci a kontrolu stavu mostů. - Projednávat stav mostů na silnicích II. a III. třídy na komisi Rady Asociace krajů České republiky pro dopravu. Zajistit, aby zástupce komise pro mosty na MD byl pravidelně zván na zasedání Rady AKČR a aby problematika mostů na silnicích II. a III. třídy byla zařazována do programu jednání. - Zajistit navýšení finančních prostředků na údržbu a opravy mostů na silnicích II. a III. třídy podle akutních potřeb jednotlivých krajů. - Kontrolovat vynaložené finanční prostředky na údržbu, opravy a rekonstrukce mostů v jednotlivých krajích za uplynulé období. - Zajišťovat včasnou investorskou přípravu projektů pro opravu a rekonstrukci mostů ve stavech V, VI a VII v jednotlivých krajích. - Plánovat a zajišťovat potřebné finanční prostředky na opravy a rekonstrukce mostů pro nejbližší roky. - Zajišťovat expertizní činnost pro způsob výběru mostů na opravy a rekonstrukce a pro rozhodování mezi rekonstrukcí nebo novostavbou mostu. Literatura [1] Přehledy z informačního systému o silniční a dálniční síti ČR. Ředitelství silnic a dálnic, Odbor silniční databanky a NDIC. [2] Opravy a údržba silničních mostů. Kontrolní závěr z kontrolní akce 19/20. Nejvyšší kontrolní úřad, 2020. 1 2 3 4 5 6 7 kraj třída silnice celkový počet mostů mosty ve stavu V+VI+VII počet % plocha m2 náklady mil. Kč Středočeský II 696 183 26,3 36 760 2 941 III 1158 374 32,3 28 115 2 249 Jihočeský II 403 44 10,9 6 237 499 III 665 116 17,4 6 542 523 Plzeňský II 380 71 18,9 9 817 785 III 595 137 23,0 8 641 691 Karlovarský II 149 5 3,4 1 006 80 III 322 17 5,3 2 704 216 Ústecký II 289 44 15,2 11 639 931 III 624 127 20,4 17 388 1 391 Liberecký II 170 49 28,8 8 464 677 III 476 162 34,0 10 438 835 Královéhradecký II 314 42 13,4 5 163 413 III 565 86 15,2 4 960 397 Pardubický II 269 32 11,9 5 712 457 III 566 119 21,0 6 355 508 Vysočina II 382 51 13,4 3 177 254 III 501 83 16,6 4 070 326 Jihomoravský II 477 107 22,4 18 463 1 477 III 671 238 35,5 18 200 1 456 Olomoucký II 374 77 20,6 7 819 626 III 718 231 32,2 13 278 1 062 Zlínský II 218 41 18,8 5 200 416 III 515 139 27,0 12 141 971 Moravskoslezský II 450 66 14,7 9 441 755 III 723 163 22,5 16 135 1 291 CELKEM II 4571 812 17,8 128 898 10 312 III 8099 1992 24,6 148 967 11 917 Tabulka 4. Stav mostů podle krajů ([1] stav k 1. 7. 2023) Ocelová konstrukce mostu napadená korozí

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=