Doprava | Stavebniserver.com | 2024

zaly jako velice zásadní a problematicky projednatelné. Pro změnu vynětí ze ZPF bylo nutné připravit rozdílové tabulky a rozdílové výkresy mezi aktuálním stavem v roce 2021 a původním stavem z roku 2014. Tím, že společnost AFRY CZ nebyla zpracovatelem předchozího stupně projektové dokumentace a dostupné živé výkresové podklady nebyly zcela odpovídající aktuálním požadavkům na přípravu vynětí ze ZPF, bylo vyčíslení i grafické znázornění velmi obtížné. Zároveň došlo od vydání původního rozhodnutí o vyjmutí ze ZPF k rozdělení a přečíslování dotčených pozemků v katastrální mapě. To si vyžádalo vypracování další rozdílové tabulky s uvedením historických souvislostí jednotlivých dotčených pozemků. Získání rozhodnutí o změně vynětí ze ZPF se nakonec po mnoha konzultacích s Ministerstvem životního prostředí (MŽP ČR) úspěšně podařilo v říjnu roku 2021. …a verifikace EIA Jako ještě obtížnější úkol než získání rozhodnutí o změně vynětí ze ZPF se nakonec ukázala verifikace EIA. Zde se ještě ve větší míře projevila problematika dostupnosti podkladů pro porovnání jednotlivých změn oproti dokumentaci EIA z roku 2006. Dokumentace EIA byla v uvedené době zpracována na základě studie z roku 2003. Obsahem této studie byl, pro dobu jejího zpracování standardní, málo podrobný technický návrh, a to jen pro hlavní stavební objekty stavby. V živé výkresové podobě byl pro zpracování této verifikace dostupný pouze zlomek nutných podklaby D35 Sadová – Plotiště jsme získali dne 21. 3. 2023. Právní moci nabylo 21. 4. 2023. Nový pietní areál a ossarium Vedení trasy přes území druhého největšího bojiště 19. století, kde bojovalo téměř půl milionu vojáků, předznamenává významný dohled nad technickým provedením stavby jak od dotčených orgánů veřejné správy, tak spolků či organizací starajících se o památku tohoto bojiště. Jedná se především o požadavky na provádění výstavby dálnice včetně celoplošného záchranného archeologického průzkumu před zahájením prací, požadavky na manipulaci s nalezenými ostatky padlých vojáků a souvisejících artefaktů. Dále o požadavky na zřízení ossaria pro uložení nalezených ostatků, přesuny stávajících pomníků do37 dů. Zároveň při zpracování předchozího stupně DÚR došlo k významným změnám v trasování trasy D35. Tyto změny byly při zpracování DÚR bez problémů přijaty, pouze pro nové umístění mimoúrovňové křižovatky MÚK Sadová bylo zpracováno nové oznámení EIA. Ministerstvo životního prostředí však při zpracování změny DÚR vyžadovalo porovnání aktuální podoby změny DÚR z roku 2021 (zpracované z DSP) k původní studii z roku 2003. Toto porovnání mělo být dodáno v podrobnostech, které původní studie umožňovala jen stěží. Jednotliví techničtí profesanti včetně odborníků na životní prostředí v AFRY CZ se s tímto velmi obtížným úkolem i s podporou z Generálního ředitelství ŘSD ČR nakonec úspěšně vypořádali a 30. 1. 2023 obdrželi souhlasné verifikační stanovisko ke změně územního rozhodnutí této stavby. Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí stav- Anotace Společnost AFRY CZ ve sdružení se společností SATRA získaly v říjnu 2023 stavební povolení na hlavní trasu dálnice D35 v úseku Sadová – Plotiště. Jde o významný milník celé stavby, který výrazně přibližuje její realizaci. Stavba dálnice D35 v úseku Sadová – Plotiště je prvním úsekem dálničního propojení Hradce Králové s obcí Úlibice. Stavba zrychlí silniční propojení na sever Čech a odkloní tranzitní dopravu mimo obce zatížené dopravou na stávající silnici I/35 vedené přímo těmito obcemi. Klíčová slova: Anotace Společnost AFRY CZ ve sdružení se společností SATRA získaly v říjnu 2023 stavební povolení na hlavní trasu dálnice D35 v úseku Sadová – Plotiště. Jde o významný milník celé stavby, který výrazně přibližuje její realizaci. Stavba dálnice D35 v úseku Sadová – Plotiště je prvním úsekem dálničního propojení Hradce Králové s obcí Úlibice. Stavba zrychlí silniční propojení na sever Čech a odkloní tranzitní dopravu mimo obce zatížené dopravou na stávající silnici I/35 vedené přímo těmito obcemi. Klíčová slova: Obr. 1. – průchod dálnicí D35 obcí Všestary.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=