Doprava | Stavebniserver.com | 2024

27 Cesta do hlubin úředníkovy duše Ačkoliv selský rozum velí doručený dokument bez obsahu vyhodit do koše, pravidla hry tento postup státnímu úředníkovi neumožňují. Současná legislativa nařizuje adresáta kontaktovat a požadovat doplnění a vysvětlení námitek. Pro ještě větší legraci tato prázdná odvolání často přicházejí ze zahraniční, například z Kanady. „Dopisy bývají záměrně odeslány v poslední den lhůty pro odvolání. Cílem je opět pouze zdržování procesu. Ze zahraniční mnohdy přicházejí odvolání i s týdenním zpožděním. Vzhledem k datu odeslání v termínu odvolací lhůty jsou však platná. Obstrukční cíl odesílatele je tak splněn. Následně pracovník ŘSD přechází do pozice detektiva, kdy je povinen zahraničního adresáta vypátrat a doručit mu odpověď. Pocity zaměstnance, který takto opakovaně činí a odpovídá na řadu bezpředmětných námitek či prázdných dokumentů, není třeba popisovat,“ vysvětluje Ing. Karel Chudárek. Světlo na konci dálničního tunelu I přes dvě předběžná opatření soudu, která proces přípravy prodloužila o další dva roky, a stížnosti ekologů k Nejvyššímu správnímu soudu se podařilo tyto překážky odstranit. Proto v roce 2021 opět vysvitlo světlo na konci tune- „Další zpochybnění platnosti existující EIA se podařilo vyřešit v rámci transpozice směrnice a nařízení EK a následné potřeby provedení tzv. Coherence stamp. Spekulativní postup ekologů vyvrcholil jejich písemnou stížností k Evropské komisi na postup orgánů českého státu. Tento dosud neslýchaný akt žaloby na vlastní stát vyvolal vlnu odporu nejen u odborníků z oboru, ale i u široké veřejnosti. Významnou roli zde sehrálo Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, které iniciativně na tento podpásový akt Egerie reagovalo dopisem na EK vysvětlujícím podstatu problému a záměrný obstrukční přístup ekologických iniciativ, jejichž cílem nebyla skutečná ochrana přírody, ale svéhlavá činnost k zastavení stavby. Snaha všech zainteresovaných stran o řešení vyústila v prosinci 2020 k vydání Stavebního povolení. I toto povolení bylo provázeno nepřátelskými akty ekologů z Egerie a Dětí země, přesto však Ministerstvo dopravy platnost vydaného stavebního povolení v roce 2021 potvrdilo,“ vysvětluje Libor Žádník. lu, když ministerstvo stavební povolení posvětilo a stavba mohla pokračovat. Tedy až do začátku roku 2024. Nyní, když už je stavba dálnice před branami finále a nový sedmnáctikilometrový úsek téměř dokončen a připraven pojmout první řidiče, neutuchající aktivita odpůrců stavby přináší další komplikaci, a to soudní zrušení dílčího územního rozhodnutí. Bez něj nelze hotovou dálnici zprovoznit. „Fakt, že jsme v Kocourkově, dokládá paradox, že ekologičtí aktivisté napadli právě ta opatření, která sami požadovali a jsou na dálnici nutná právě kvůli ochraně životního prostředí. Například jsou to odlučovače ropných látek či protihluková stěna, která má naopak bránit v rušení klidu živočichů a dokonce i lidí. Živočich má však v očích odpůrců stavby evidentně větší váhu než obyčejná liská bytost,“ upozorňuje Ing. Karel Chudárek. „Definitivní tečku za celým procesem přípravy udělala až změna zákona č.100/2021 ze září 2021, kterou přijal parlament a která umožnila zahájení realizace s dodavatelem vysoutěženým v roce 2008. I zde se však ekologové pokusili o poslední manévr a podařilo se jim přesvědčit Krajský soud v Ostravě, aby podal k Ústavnímu soudu žalobu na citovanou změnu zákona č.100/2021. Teprve začátkem roku 2024 potvrdil Ústavní soud platnost zmíněného zákona,“ přináší další vhled do byrokratické války Libor Žádník. Foto: ŘSD

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=