Doprava | Stavebniserver.com | 2024

28 STAVBA Konec nekonečného příběhu? V tomto zdánlivě nekonečném příběhu přesto Správa Zlín ŘSD doufá ve vítězství zdravého rozumu, ve šťastný konec a zprovoznění prvního úseku dálnice D49 ještě v roce 2024. Věří i ve zdárné vybudování dalších úseků až na Slovensko. Cílem D49 je odvést tranzitní dopravu z obcí, kterými prochází přetížené silnice I. a II. třídy, a tamním obyvatelům už konečně zajistit čistější vzduch, větší bezpečnost a menší hluk. A samozřejmě zrychlit cestu na Slovensko. ŘSD doufá, že se příběh D49 stane mementem pro české zákonodárce pro urychlené jednání a zjednodušení stavebních procesů, aby se podobné scénáře již nikdy nemusely opakovat. Konec příběhu o hotové realizaci dálnice přesto ještě není úplně tak úplně daný. „Náš optimismus byl poněkud předčasný, protože právě v polovině února 2024 rozhodl Krajský soud v Brně na základě žaloby Dětí země a Egerie, že Územní rozhodnutí na vedlejší objekty vydané v roce 2022 se ruší. Je opravdu s podivem, že soud bez příslušné kvalifikace rozhoduje o správnosti a platnosti některých opatření, např. o kvalitě odstranění úkapů ropných látek na vozovku, tedy v podstatě odborných záležitostech,“ říká s podivem Libor Žádník. Důsledkem tohoto rozhodnutí soudu je rovněž zpochybnění některých stavebních povolení a tedy i s velkou pravděpodobností opět posun termínu dokončení celé stavby. Pomohla i petice s výraznou podporou občanů Uvedená historie projektu ukazuje, že bez široké podpory odborných kruhů a občanské společnosti by nebylo možné překonat všechny postupně kladené překážky k jeho realizaci. Požadavky ekologických aktivistů daleko přesahovaly zájem životního prostředí, a naopak oni se pasovali do role orgánů rozhodujících, kde a které stavby dopravní infrastruktury se mohou realizovat. „Je proto nutno zdůraznit nezastupitelnost role občanské iniciativy, kterou zde představovalo především Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, jež se významně angažovalo při řešení ekologických problémů, ale také při prosazování tohoto projektu do seznamu Prioritních infrastrukturních projektů ČR či při návrzích na úpravy legislativy a řešení financování projektu,“ zdůrazňuje Libor Žádník. Důležitou iniciativou sdružení byla rovněž petice na obhájení tohoto projektu, která prokázala významnou podporu občanů projektu řešícímu odvedení dálkové, ale i velké části místní těžké dopravy mimo městskou aglomeraci, a umožňujícímu kvalitní a kapacitní propojení průmyslových oblastí Moravy a Slovenska. Petici, která byla projednána v petičním výboru, ale i na plénu Senátu se závěrečným usnesením, podpořilo více než osmnáct tisíc místních občanů. Luhačovické konference přispívají k řešení aktuálních problémů „Významným místem k diskuzi a řešení problémů v oblasti ekologie, ale i komplikované a projektům dopravní infrastruktury nepříznivé legislativy, stejně jako problematiky financování, se stala konference, kterou naše Sdružení systematicky pořádalo každoročně od roku 2010 v Luhačovicích. Účast významných hostů jako např. ministrů dopravy, jejich náměstků, vrcholných představitelů ministerstev dopravy, životního prostředí, představitelů samospráv, politiků a odborníků a jiných vlivných hostů umožnila širokou diskuzi na témata mimo jiné spojená právě se zmíněnou stavbou D49. Jsme přesvědčeni, že právě tato konference významně pomohla k podrobnému seznámení se s existujícími problémy při přípravě projektů dopravní infrastruktury, jejich reálnými dopady na kvalitu a vynaložené náklady, a umožnila přenést tuto problematiku a návrhy na její řešení i do rozhodovací úrovně,“ vypichuje přínos a význam zmíněné konference Libor Žádník. Libor Žádník je názoru, že i tato aktivita sdružení významně přispěla ke vzniku přesvědčení, že bez rozsáhlé úpravy legislativy není možné v budoucnu dohnat dluh, který v rozsahu chybějící prioritní sítě dopravní infrastruktury dosud existuje. „Postupné, i když pomalé změny zákonů umožňující efektivně překonávat překážky bránící urychlení procesu dostavby především dálniční sítě jsou pro nás tou nejlepší odměnou,“ dodává. Foto: ŘSD

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=