Doprava | Stavebniserver.com | 2024

26 „Rozkladová komise Ministerstva dopravy se například musela vypořádat se šesti odvoláními o tři sta třiceti stranách proti stavebnímu povolení,“ upozornil Ing. Karel Chudárek. Pokud by stavební povolení v roce 2020 bylo zrušeno, vypršela by také platnost závěrů z řízení EIA. Potom by se celé řízení muselo znovu opakovat, což by sebralo hodně morálních sil a finančních prostředků. „Aby byla větší legrace, většinu odvolání podaly ekologické spolky nejdříve blanketně, tedy bez jakéhokoli obsahu. Čili poslaly prázdné papíry bez odůvodnění. Až po výzvách k doplnění dodaly plná znění,“ uvedl Ing. Karel Chudárek. kteří se záhadně na stavbě postupné objevovali. Nejproslulejší byl doslova boj o výjimku z výskytu křečka obecného, který nakonec zastavil přípravu stavby na několik let,“ říká Libor Žádník. Takto nějak by mohla vypadat struktura fantasmagorického scénáře o příběhu dálnice D49. Bohužel nejde o fabulaci, nýbrž skutečný příběh. Konec je zatím stále otevřený. Odvolávám, co lze odvolat „Skutečný příběh se má zatím takto. Poprvé jsme na základní stavební kámen budoucího úseku dálnice D49 mezi Hulínem a Fryštákem poklepali už v roce 2008,“ vzpomíná ředitel zlínské správy Ředitelství silnic a dálnic pan Ing. Karel Chudárek. Tomuto slavnostnímu aktu předcházel náročný proces přípravy stavby, který trval desítku let, představoval mnoho procesů, tisíce hodin práce a jednání, stovky dokumentů a zaměstnal desítky lidí. Popis všech byrokratických úkonů, které je dle pravidel české legislativy potřeba před prvním kopnutím do země vyřídit, by sám vydal na samostatnou knihu. STAVBA Ačkoliv se v roce 2008 zdálo, že už stavba půjde jako po másle, zanedlouho stavební stroje utichly. A potichu byly dalších jedenáct let. Během této doby se odehrála velká papírová soudní bitva s odpůrci stavby, podle kterých dálnice není potřeba. Využili svého práva se odvolat a odvolávali se proti všemu. „Nejčastěji kvůli výjimkám k zásahu do území zvláště chráněných živočichů, zejména pak křečka polního. Jakoukoli aktivitu ze strany ŘSD okamžitě napadali a neváhali před soudy bez skrupulí lhát,“ popisuje Ing. Karel Chudárek. Boj s větrnými mlýny aneb vítejte v Kocourkově • Stavba byla v zahájena v 09/2008 a v 07/2010 rozhodnutím MD zastavena. Byly vykoupeny pozemky. • Stavba získala jako první z prioritních staveb urče¬ných vládou souhlasné stanovisko EIA. Dokument ale stanovuje podmínky, ne¬zbytné jsou protihlukové stěny a nízkohlučný asfalt. • MŽP v 05/2017 udělilo výjimku týkající se více než deseti druhů chráněných tvorů, kteří se v trase cesty nacházejí. • Soud na základě žaloby ekologických aktivistů na začátku 06/2017 pozastavil výjimku. • Krajský soud na konci května a během 08/2018 zamítl všechny tři žaloby spolku Egeria. Na KÚ ale byla doručena odvolání proti povolení drobnějších staveb, jež jsou součástí dálnice. • Krajský úřad v 11/2018 zamítl odvolání ekologů směřované proti stavbám spojeným s D49 a postavil se tak za dřívější rozhodnutí MÚ v Holešově. • Spolek Egeria podal proti rozhodnutí KS z 07/2018 kasační stížnost, které Nejvyšší správní soud v Brně přiznal odkladný účinek. • Dne 4. 4. 2019 NSS rozhodl o zamítnutí podané kasační stížnosti. Proti tomuto rozsudku se nelze dále odvolat. • Dne 9. 5. 2019 vydal MÚ Holešov usnesení o přerušení řízení ve věci změny ÚR č. 1 a 2 do 31. 8. 2019. ŘSD získalo pravomocné SP na dvacet tři stavebních objektů. • Dne 1. 4. 2020 došlo k vydání SP na patnáct stavebních objektů, a to vodohospodářské objekty (např. přeložky či úpravy potoků a meliorací). MÚ Holešov stanovil třicet šest podmínek pro provedení stavby. Tato SP však nenabyla právní moci, protože proti nim bylo podáno odvolání spolkem Egeria (s celkem šedesáti a jednou připomínkou). • NSS v polovině 07/2020 zamítl kasační stížnost spolku Egeria ve věci povolení pro úpravy koryt vodních toků a meliorací. Proti tomuto rozsudku již nejsou přípustné další opravné prostředky. • Dne 19. 5. 2020 vydal MÚ Holešov změnu ÚR č. 1 a 2. Změna č. 1 se týká třinácti stavebních objektů, změna č. 2 celkem deseti SO. Změna ÚR č. 1 a 2 nabyla 5. 10. 2022 právní moci. Je nutné dořešit SP na předmětné SO. SP na hlavní trasu je pravomocné, je ovšem napadeno kasační stížností, kterou řeší NSS. Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín ŘSD

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=