Komatsu potřebu bagr

Zlínská Zeměměřická společnost, s.r.o.

  • Geodézie
  • Stavební firmy
Zpracujeme podklady pro katastr nemovitostí - geometrické plány, zaměření budov a liniových staveb, vyznačení věcných břemen, vytyčování hranic pozemků, realizace projektů pozemkových úprav. Provádíme inženýrskou geodezii - mapové podklady pro projekční činnost, veškeré vytyčovací práce ve stavebnictví, zaměření skutečného provedení staveb, zpracování a údržba účelových map, měření jeřábových drah, měření sedání stavebních objektů. Zajišťujeme funkci odpovědného geodeta, využití formátů DWG,DGN.

Kontakt

Sídlo
Ulice
PSČ
Telefon
E-mail