VPÚ Plzeň, s.r.o.

  • Architekti a projektanti
  • Projekty bytové
Projektování staveb (pozemních, inženýrských a vodohospodářských). Dále inženýrská činnost k projektům i realizaci staveb. Vypracování dokumentace v oborech stavebních i architektonických, v komunikacích, v elektro. Dále i ústřední topení.

Kontakt

Sídlo
Ulice
PSČ
Telefon
E-mail
dny tepen