Cime 2 kvartál 2024

TOPGEO BRNO, spol. s r.o.

  • Stavební firmy
  • Zakládání staveb
TOPGEO BRNO, spol. s r.o. je moderní společnost poskytující široké spektrum činností speciálního zakládání staveb, stavební výroby s orientací na železobetonové konstrukce a činností pro inženýrsko geologický, hydrogeologický a stavebně geologický průzkum.

Kontakt

Sídlo
Ulice
PSČ
Telefon
E-mail