Cime 3 kvartal 2024

TALPA - RPF, s.r.o.

  • Stavební technika
  • Vrtací technologie
Nabídka bezvýkopové výstavby a renovace inženýrských sítí, řízeného horizontálního vrtání a protlaků a sanace znečištěných vod a zemin.

Kontakt

Sídlo
Ulice
PSČ
Telefon
E-mail