Cime 2 kvartál 2024

SUDOP BRNO, spol. s r. o.

  • Architekti a projektanti
  • Projekty inženýrské
Hlavní činností společnosti je projektování staveb dopravních, inženýrských, bytových a občanských. Dovolujeme si nabídnout široké spektrum projektových prací v oborech železniční a silniční dopravy, městské a příměstské dopravy, v elektrotechnice, energetice, telekomunikacích, sdělovací a zabezpečovací techniky, ekonomice a v dalších oborech.

Kontakt

Sídlo
Ulice
PSČ
Telefon
E-mail