Komatsu potřebu bagr

Prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc. - CONTEC

  • Architekti a projektanti
  • Stavební software
Tvořím software pro přípravu a realizaci staveb. Nabízím expertizy postupu výstavby. Rozpočty, časové plány, síťové grafy, harmonogramy, plány jakosti, environmentální plány, plány bezpečnosti a ochrany zdraví, řízení staveb, project management.

Kontakt

Sídlo
Ulice
PSČ
Telefon
E-mail