husqvarna

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s.

  • Stavební firmy
  • Vodohospodářské stavby
Komplexní výstavba a rekonstrukce dopravních staveb - silničních, mostních, kolejových, pokládka asfaltových směsí a litého asfaltu. Vodohospodářských staveb - vodovodů, kanalizací, teplovodů, ČOV, úprav koryt vodních toků a objektů pozemního stavitelství na území celé ČR.

Kontakt

Sídlo
Ulice
PSČ
Telefon
E-mail