Cime 2 kvartál 2024

PoPoS CZ, spol. s r.o.

  • Řemeslníci
  • Stavební dozor
  • Stavební dozor
Provedení projektové dokumentace a příprava stavby, výběrové řízení na zhotovitele, technický dozor investora, stavební dozor, rozpočty, koordinátor BOZP, požárně - bezpečnostní řešení.

Kontakt

Sídlo
Jiráskova 360, Včelná
Ulice
PSČ
373 82
Telefon
+420 602 620 065
E-mail