Cime 2 kvartál 2024

Krajský úřad Kraje Vysočina

  • Úřady, instituce
Kraj pečuje o komplexní rozvoj území a o potřeby svých občanů, zejména o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče, o uspokojování potřeby ochrany a rozvoje zdravých životních podmínek, výchovy a vzdělávání, kultury a ochrany veřejného pořádku.

Kontakt

Sídlo
Žižkova 1882/57, Jihlava
Ulice
PSČ
586 01
Telefon
+420 564 602 111
E-mail