Komatsu potřebuju Bagr

KOOL Trading, spol. s r.o.

  • Drtiče, třídiče
  • Stavební technika
Projektujeme, vyrábíme a montujeme linky na drcení a třídění kameniva a štěrkopísků (dodávky na klíč), pásové dopravníky na přepravu sypkých hmot ( kamenivo, cement, biopaliva, škvára, sklářský kmen, uhlí ) pro betonárny, obalovny, cementárny, kotelny, sklárny a uhelné elektrárny. Dále vyrábíme podavače, zásobníky sypkých hmot a technologické ocelové konstrukce.

Kontakt

Sídlo
Ulice
PSČ
Telefon
E-mail
dny tepen