Ing. Karel Horký

  • Monolitické stavby
  • Stavební firmy
Výstavba železobetonových monolitických konstrukcí, výroba a prodej betonářských výztuží.

Kontakt

Sídlo
Ulice
PSČ
Telefon
E-mail
dny tepen