Ing. Boleslav Kulhavý - rozpočty staveb

  • Architekti a projektanti
  • Projekty TZB
Zpracuji rozpočty staveb - soupisy stavebních prací s výkazem výměr dle požadavků vyhl. 230/2012 Sb. Soupisy jsou zpracovány v cenové soustavě ÚRS. Dále provádím kontrolu stávajícíh rozpočtů, jejich opravu, úpravu či doplnění. Zpracuji slepé rozpočty pro výběrová řízejí. Cenové poradenství ve stavebnictví.

Kontakt

Sídlo
Bryksova 945/25, Praha 9
Ulice
PSČ
198 00
Telefon
604 206 165
E-mail
dny tepen