husqvarna

HG partner s.r.o.

  • Architekti a projektanti
  • Rošty
Projekční a inženýrská činnost v oboru vodohosp. stavby (úpravy toků, jezy, protipov. opatření, rybníky, revitalizace) a v oboru geotechnika (spec. zakládání, piloty, zápory, kotvy, injektáže). Dále zajišťujeme geologický a hydrogeol. průzkum.

Kontakt

Sídlo
Ulice
PSČ
Telefon
E-mail