Hydropol 2021

HECKL s.r.o.

  • Kanalizace
  • Velkoobchody
Dodáváme vodárenská šoupátka, armatury, hydranty, trubky, betonové skruže a výrobky pro vodovodní, kanalizační, plynárenské a jiné inženýrské sítě včetně vnitřních rozvodů a sanitárního vybavení. Vyrábíme zemní soupravy, litinové a plastové poklopy.

Kontakt

Sídlo
Ulice
PSČ
Telefon
E-mail
KDI
Infotherma 2023