husqvarna

GEOSTAV spol. s r. o.

  • Stavební firmy
  • Zakládání staveb
Provádíme piloty vrtané i CFA, hlavice, beranění larsen (pažení štětovnicemi), tenkostěnné těsnící stěny, sanace sesuvů a hrází, konsolidační štěrkopískové piloty. Speciální zakládání staveb řešíme komplexně, včetně IG průzkumu a zpracování projektu.

Kontakt

Sídlo
Ulice
PSČ
Telefon
E-mail