Komatsu potřebu bagr

Eiffage Construction Česká republika, s.r.o.

  • Pozemní stavitelství
  • Stavební firmy
Skupina Eiffage se soustřeďuje na pět hlavních odvětví činnosti: koncese a PPP projekty, pozemní stavitelství, inženýrské stavby, technologická zařízení a kovové konstrukce. Tyto činnosti vykonávají dceřiné společnosti. V portfoliu pozemních staveb tvoří nejvýznamnější část průmyslové stavby a stavby pro sociálně-zdravotní účely. Druhým klíčovým segmentem jsou stavby občanské vybavenosti - administrativní budovy, školská zařízení, budovy úřadů a státních institucí, letištní objekty apod. Závod dopravní železniční stavby: z dalších oblastí stavebnictví realizuje závod především liniové potrubní stavby, ale i vodohospodářské a ekologické stavby. Uplatňuje se zejména v oblasti rekonstrukcí a výstavby kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Dále provádí protipovodňová opatření.

Kontakt

Sídlo
Francouzská 6167/5, Ostrava
Ulice
PSČ
708 00
Telefon
+420595690411
E-mail