DIPRO, spol. s r.o.

  • Architekti a projektanti
  • Projekty vodohospodářské
projektová a inženýrská příprava staveb silnic, místních komunikací a tramvaj. tratí, železnic, projektování kanalizací, vodovodů, plynovodů, úprav vodotečí, štol a protlaků, městské inženýrství, krajinářské inženýrství, inženýrská činnost ve výstavbě

Kontakt

Sídlo
Ulice
PSČ
Telefon
E-mail
dny tepen