husqvarna

COLAS CZ, a.s.

  • Stavební firmy
  • Vodohospodářské stavby
Podnikání v oblasti výstavby, rekonstrukcí a oprav pozemních komunikací, zpevněných ploch, mostů a vodohospodářských staveb. Těžba kamene, výroba a prodej drceného kameniva. Výroba obalovaných směsí a modifikovaných asfaltů.

Kontakt

Sídlo
Ulice
PSČ
Telefon
E-mail