Komatsu potřebuju Bagr

Audit staveb

  • Reality
  • Znalci a odhadci nemovitostí
Nabízíme služby v oblasti posuzování nemovitostí. Zkontrolujeme pro Vás plnění smluvních závazků developera, stavební firmy. Inspekcí nemovitosti získáte porovnání projektu a realizace. Ověříme plnění požadavků příslušných norem a vyhlášek. Vypracujeme soupis vad a nedodělků jako podklad k jejich odstranění. Předejdeme pozdějším reklamacím. Získáte posudek, na jehož základě se rozhodnete, zda nemovitost koupíte.

Kontakt

Sídlo
Kodaňská 25, Praha 10
Ulice
PSČ
101 00
Telefon
776 151 272
E-mail
dny tepen