Komatsu potřebu bagr

ASIO, spol. s r.o.

  • Stavební firmy
  • Vodohospodářské stavby
Inženýrsko - dodavatelská firma, pracující především v oboru dodávek, vývoje a návrhu technologií pro čištění odpadních vod a úpravu vod a čištění vzduchu. Výrobky: komunální čistírny odpadních vod, plastové nádrže, jímky, septiky, vodoměrné a čerpací šachty, lapáky tuků, odlučovače ropných látek, odlehčovací komory, systémy pro akumulaci srážkových vod.

Kontakt

Sídlo
Brno
Ulice
Kšírova 552/45
PSČ
619 00
Telefon
+420 548 428 111
E-mail
dny tepen