husqvarna

2G geolog s.r.o.- geologická kancelář

  • Geologické práce
  • Řemeslníci
Geologická kancelář zaměřená na geologické průzkumy pro stavby. Naší specializací jsou inženýrská geologie, geotechnické zkoušky, hydrogeologie a autorizované měření radonu na stavebních pozemcích a v interiérech. Provádíme také průzkumy pro vsakování srážkových vod, odvodnění staveb, vyhledávání zdrojů vody, sanaci sesuvů, průzkumy znečištění vody a půdy, hodnocení ekologických zátěží, ekologické audity.

Kontakt

Sídlo
Čs. armády 1181, Ústí nad Orlicí
Ulice
PSČ
562 01
Telefon
+420 465 557 546
E-mail

Fotogalerie