Doprava | Stavebniserver.com | 2024

ké struktury regionu. Většina aktivních ložisek se nachází v jeho jižní polovině, zatímco v té severní se těží pouze v lokalitách Čenkov a Klecany. V geologicky nejbohatší jižní a jihovýchodní části dosud funguje 26 kamenolomů. „Geologické zásoby jsou obrovské, ovšem je třeba vzít v úvahu, že jen zlomek z nich je vytěžitelný a ještě nižší zlomek má povolenou těžbu. Nicméně mohu prozradit, že ve středních Čechách je několik nadějných lokalit, v nichž by se mohla v příštích letech rozjet těžba,“ doplňuje Pavel Fiala. Situace je o to naléhavější, že v průběhu těžby v kamenolomech běžně nastávají neočekávané změny přírodních podmínek například kvůli tektonickým poruchám či změnám horninové charakteristiky. Reálná životnost zásob se tak může oproti prognóze ještě zkracovat. Z těchto důvodů přichází v úvahu ve Středočeském kraji i využití odvalových materiálů podřadných kvalit. Středočeský kraj se svou strategickou jsme se jako společnost shodli na veřejném zájmu co nejrychleji dokončit dálniční a železniční síť České republiky. Aby se to však dalo hladce provést, je třeba prosadit stejný veřejný zájem i v oblasti těžby, kde povolovací proces svou délkou mnohdy překonává i ty největší stavby. Vždyť povolení či rozšíření kamenolomu běžně trvá 8-12 let,“ vysvětluje Pavel Fiala a dodává: „Zda situaci pomůže změnit zákon o urychlení výstavby strategické infrastruktury, to ukáže až politická praxe.“ Mezi největší překážky při povolování těžby patří nepřiměřené podmínky odvodů za odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu při využívání ložisek nevyhrazeného nerostu, nemožnost získat závazné stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí na celou dobu plánovaných záměrů, nepochopení úřadů ohledně historického rozdělení ložisek na výhradní a nevýhradní nebo přehnaná argumentace ochranou vodních zdrojů. 97 polohou a pozoruhodným geologickým bohatstvím reprezentuje jednu z nejdůležitějších oblastí pro české stavebnictví. Jeho produkce nepokrývá pouze vlastní a pražskou spotřebu, ale také poptávku sousedních regionů, především části Ústeckého, Karlovarského, Královéhradeckého a Libereckého kraje. Z nich vyznívá jako nejkritičtější situace v Ústeckém kraji, kde do roku 2030 ukončí činnost jedenáct kamenolomů a zůstane jich jen osm. Na území Středočeského kraje a Prahy v současnosti působí 95 velkých a středních betonáren a 35 obaloven. Tak vysokého množství klíčových provozů stavební infrastruktury nedosahuje žádný český region. Při výrobě některých betonů lze stavební kámen nahradit štěrkopískem. Prognóza středočeských pískoven však slibuje ještě hlubší krizi než v případě kamenolomů. Ve dvou třetinách ložisek dojdou zásoby už do konce této dekády. „Trvalo to přes třicet let, ale nakonec

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=