Doprava | Stavebniserver.com | 2024

Nosná konstrukce v 1. a 3. poli Výroba a montáž ocelové konstrukce železničního mostu Foto: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Modernizace další části železniční spojnice Pardubic a Hradce Králové je hotová. Od poloviny roku 2022 společnost Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. realizovala výrobu a montáž ocelové konstrukce železničního mostu v km 2,184 přes Labe SO 31-34-01 v ŽST Rosice n/L, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice – Rosice nad Labem - Stéblová. Tato trať spojuje dvě krajská města a slouží k napojení Hradce Králové na koridorovou trať Praha – Pardubice – Brno / Olomouc. Trať byla intenzivně zatížena osobní i nákladní dopravou, v úseku u žst. Opatovice nad Labem je využívána pro zásobování Elektrárny Opatovice uhlím ze severočeské uhelné pánve. 86 STAVBA AoV:BFAIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. oba a montáž ocelové konstrukce železničního mostu v km 2,184 přes Labe 31-34-01 v ŽST Rosice n/L, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice – Rosice nad Labem - Stéblová poloviny roku 2022 společnost Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. realizovala výrobu a montáž ové konstrukce mostu, která se nachází na železniční trati Pardubice – Hradec Králové. Tato trať spojuje krajská města a slouží k napojení Hradce Králové na koridorovou trať Praha – Pardubice – Brno / mouc. Trať je intenzivně zatížena osobní i nákladní dopravou, v úseku u žst. Opatovice nad Labem je žívána pro zásobování Elektrárny Opatovice uhlím ze severočeské uhelné pánve. Obr. 1 Umístění stavby ý železniční dvoukolejný most SO 31-34-01 je budován ve 3. stavbě „Zdvoukolejnění úseku Pardubicece nad Labem - Stéblová“, které předcházela 1.stavba „Zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad em“ a 2.stavba „Zdvoukolejnění úseku Opatovice nad Labem - Hradec Králové“. Účelem stavby je oukolejnění tratě a tím zvýšení kapacity, kvality a bezpečnosti drážního provozu a zlepšení podmínek pro nizaci dopravy IS KONSTRUKCE MOSTU o celkovou přestavbu původního jednokolejného mostu na dvoukolejný most s průběžným kolejovým m. Nový most překonává tok řeky Labe, inundační území a místní komunikace pro pěší a cyklisty, třemi tými poli o rozpětích 30,000 + 79,920 + 30,000 m. Nosná konstrukce je v prvním a třetím poli tvořena dnými dvoukolejnými trámovými konstrukcemi se dvěma plnostěnnými hlavními nosníky a dolní tropní mostovkou, střední pole přemosťující Labe je tvořeno dvoukolejnou trámovou konstrukcí uženou obloukem (tzv. Langerův trám). Nosná konstrukce v 1. a 3. poli Nový železniční dvoukolejný most SO 31-34-01 byl budován ve 3. stavbě „Zdvoukolejnění úseku Pardubice- Rosice nad Labem - Stéblová“, které předcházela 1.stavba „Zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem“ a 2.stavba „Zdvoukolejnění úseku Opatovice nad Labem - Hradec Králové“. Účelem stavby bylo zdvoukolejnění tratě a tím zvýšení kapacity, kvality a bezpečnosti drážního provozu a zlepšení podmínek pro organizaci dopravy. ejte všechny obrázky i QR kod s logem PLAY TotAoV:BFAIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. ýroba a montáž ocelové konstrukce železničního mostu v km 2,184 přes Labe O 31-34-01 v ŽST Rosice n/L, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice – Rosice nad Labem - Stéblová d poloviny roku 2022 společnost Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. realizovala výrobu a montáž celové konstrukce mostu, která se nachází na železniční trati Pardubice – Hradec Králové. Tato trať spojuje vě krajská města a slouží k napojení Hradce Králové na koridorovou trať Praha – Pardubice – Brno / lomouc. Trať je intenzivně zatížena osobní i nákladní dopravou, v úseku u žst. Opatovice nad Labem je yužívána pro zásobování Elektrárny Opatovice uhlím ze severočeské uhelné pánve. Obr. 1 Umístění stavby ový železniční dvoukolejný most SO 31-34-01 je budován ve 3. stavbě „Zdvoukolejnění úseku Pardubice- osice nad Labem - Stéblová“, které předcházela 1.stavba „Zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad abem“ a 2.stavba „Zdvoukolejnění úseku Opatovice nad Labem - Hradec Králové“. Účelem stavby je dvoukolejnění tratě a tím zvýšení kapacity, kvality a bezpečnosti drážního provozu a zlepšení podmínek pro rganizaci dopravy OPIS KONSTRUKCE MOSTU de o celkovou přestavbu původního jednokolejného mostu na dvoukolejný most s průběžným kolejovým ožem. Nový most překonává tok řeky Labe, inundační území a místní komunikace pro pěší a cyklisty, třemi rostými poli o rozpětích 30,000 + 79,920 + 30,000 m. Nosná konstrukce je v prvním a třetím poli tvořena hodnými dvoukolejnými trámovými konstrukcemi se dvěma plnostěnnými hlavními nosníky a dolní rtotropní mostovkou, střední pole přemosťující Labe je tvořeno dvoukolejnou trámovou konstrukcí yztuženou obloukem (tzv. Langerův trám). Nosná konstrukce v 1. a 3. poli Umístění stavby

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=