Doprava | Stavebniserver.com | 2024

Teplota aplikačního povrchu a teplota vzduchu pro pokládku polymerbetonu ROBO®FLEX musí být mezi +8 °C a +30 °C. V závislosti na teplotě je polymerbeton dostatečně vytvrzený během 4 až 6 hodin zrání tak, aby odolal zatížení dopravou. Proces instalace krok za krokem Po odkrytí prohlubně – odstraněním dříve položené asfaltové vozovky nebo starého mostního závěru – jsou další kroky pro instalaci dilatačního závěru TENSA®CRETE následující: 1. Příprava povrchu Předúprava (např. tryskání) betonového nebo ocelového povrchu ve vybrání tak, aby bylo dosaženo pevnosti podkladu v tahu 1,5 N/mm2 (beton) nebo 3,0 N/mm2 (ocel). 2. Nastavení profilů Osazení a vyrovnání krajních profilů. 3. Pokládka polymerbetonu Polymerbeton ROBO®FLEX se míchá, nalévá a vytvrzuje tak, aby vytvořil hladký povrch vozovky. Díky jeho EPDM a polymerbeton, sestávající z epoxidové pryskyřice, tvrdidla a speciálního minerálního plniva. Protikorozní ochrana Ocelové profily jsou opatřeny systémem protikorozní ochrany v souladu s ISO 12944 nebo příslušnými národními směrnicemi, jako jsou ZTV-ING, ASTRA, RVS, ACQPA, TKP19B. Vodotěsnost Dilatační závěr TENSA®CRETE je 100% vodotěsný, a to díky osvědčenému těsnícímu profilu mageba. Tento těsnicí profil se používá již po desetiletí a je neustále vylepšován a optimalizován. Profil má speciální těsnicí body, zabraňující vnikání vody. Pokud dojde k poškození těsnícího profilu vnějším mechanickým nárazem, lze jej rychle a levně vyměnit. Vlastnosti a pokládka polymerbetonu ROBO®FLEX Naměřené materiálové vlastnosti polymerbetonu ROBO®FLEX jsou následující: 64 vynikajícím distribučním vlastnostem nezůstávají žádné dutiny a není nutné žádné další hutnění. Polymerbeton dosáhne pevnosti v tlaku potřebného k přenesení dopravního zatížení za 4 až 6 hodin (v závislosti na teplotě). 4. Těsnicí profil Těsnicí profil mageba se vkládá po celé délce dilatačního závěru, pokud byl závěr instalován po etapách (např. po jednotlivých jízdních pruzích). V opačném případě je těsnicí profil namontován již z výroby. TECHNOLOGIE Pevnost v tlaku (hranol 40 ×40 ×160 mm, 28 d) minimálně 22.3 N/mm2 Pevnost v tahu (hranol 40 ×40 ×160 mm, 28 d) minimálně 7.4 N/mm2 Modul pružnosti E (hranol 40 ×40 ×160 mm, 28 d) minimálně 55 N/mm2 Lepidlo na otryskanou ocel minimálně 3.0 N/mm2 Lepidlo na otryskaný beton minimálně 1.5 N/mm2 Doba zpracovatelnosti minimálně 10 minut Expansion joints Material properties & Installation terials following high-quality materiare used for the production of the NSA®CRETE expansion joints: Steel profile made of S 235 grade EPDM sealing profile Polymer concrete consisting of epoxy resin, hardener and special mineral filler rosion protection steel profiles are primed with antirosion coating in accordance with ISO 44 or the relevant national guidelines, h as ZTV-ING, ASTRA, RVS, ACQPA. ter-tightness TENSA®CRETE expansion joint is 100 % er-tight thanks to mageba’s proven ling profile. This sealing profile has n in use for decades, and is continuly enhanced and optimized. The profile special sealing points to prevent the ress of water. Should the sealing profile ome damaged by external mechanical pact, it can be replaced in a fast and t-effective manner. BO®FLEX polymer concrete Installation process After uncovering the recess – by removing the previously laid asphalt layer or the old joint - the further steps for the installation of TENSA®CRETE expansion joint are as follows: 1. Surface preparation Pre-treatment (e.g. sand blasting) of concrete or steel surface in the recess, so that it reaches the tensile bond strength of 1.5 N/mm² (concrete) or 3.0 N/mm² (steel). 2. Setting up the profiles Lining and levelling of the edge profiles. 3. Laying the polymer concrete The ROBO®FLEX polymer concrete is mixed, poured and cured to form a smooth carriageway surface. Thanks to its excellent distribution properties no cavities are left and no additional compaction is necessary. The polymer concrete reaches the compressive strength required to withstand the traffic loads within 4 to 6 hours (depending on temperature). 4. Sealing profile Insertion of the mageba sealing profile over the entire length of the joint if the latter has been installed in stages (e.g. laneby-lane). Otherwise, the sealing profile is 1 2 3 Expansion joints Material properties & Installation Materials The following high-quality materials are used for the production of the TENSA®CRETE expansion joints: • Steel profile made of S 235 grade • EPDM sealing profile • Polymer concrete consisting of epoxy resin, hardener and special mineral filler Corrosion protection The steel profiles are primed with anticorrosion coating in accordance with ISO 12944 or the relevant national guidelines, such as ZTV-ING, ASTRA, RVS, ACQPA. Water-tightness The TENSA®CRETE expansion joint is 100 % water-tight thanks to mageba’s proven sealing profile. This sealing profile has been in use for decades, and is continuously enhanced and optimized. The profile has special sealing points to prevent the ingress of water. Should the sealing profile become damaged by external mechanical impact, it can be replaced in a fast and cost-effective manner. ROBO®FLEX polymer concrete The measured material properties of Installation process After uncovering the recess – by removing the previously laid asphalt layer or the old joint - the further steps for the installation of TENSA®CRETE expansion joint are as follows: 1. Surface preparation Pre-treatment (e.g. sand blasting) of concrete or steel surface in the recess, so that it reaches the tensile bond strength of 1.5 N/mm² (concrete) or 3.0 N/mm² (steel). 2. Setting up the profiles Lining and levelling of the edge profiles. 3. Laying the polymer concrete The ROBO®FLEX polymer concrete is mixed, poured and cured to form a smooth carriageway surface. Thanks to its excellent distribution properties no cavities are left and no additional compaction is necessary. The polymer concrete reaches the compressive strength required to withstand the traffic loads within 4 to 6 hours (depending on temperature). 4. Sealing profile Insertion of the mageba sealing profile over the entire length of the joint if the latter has been installed in stages (e.g. laneby-lane). Otherwise, the sealing profile is 1 2 3 Odkrytá prohlubeň Osazený mostní závěr typu RE-LS

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=