Doprava | Stavebniserver.com | 2024

25+ let zkušeností Bio - odbouratelná modifikační přísada pro asfaltové směsi vyráběné za horka. Zlepšuje zhutnitelnost směsi, zpracovatelnost a trvanlivost vozovky, umožňuje snížení pracovních teplot. Neškodí lidskému zdraví ani životnímu prostředí. Modifikační přísada na bázi amidových vosků, vhodná pro všechny typy asfaltových směsí, umožňuje vyrobit asfaltové směs s parametry VMT. Tekutá bio-odbouratelná adhezní přísada, vysoký účinek při nízkém dávkování. Vodná vysokosušinová kationaktivní butadien - styrenová disperze, určená k modifikaci silničních kationaktivních asfaltových emulzí. 100% zelený rejuvenátor rostlinného původu pro výrobu asfaltových směsí s vysokým obsahem recyklátu. Modifikační přísada na bázi FT vosků, určeno k modifikaci litých asfaltů. Modifikační přísada pro asflatové směsi vyrobená z recyklovaných plastů. Modifikační přísada pro lité asfalty, vhodná i pro manuální zpracování litých asfaltů. LowTherm®4G Licomont® BS 100 AdheBit®LA-1245 LAITEX B-733 ReActive ACF Green Shell GTL Sarawax® SX 105 Durofl ex®Standard WAWAX®-Ultra Eva Králová Spolehlivý dodavatel technologických řešení Modifikace asfaltových směsí pro obalovny www.ectjicin.com recyklovaných odpadových plastů a její použití zvyšuje tuhost vozovky,“ uvádí Eva Králová. Tato technologie byla použita v roce 2023 při rekonstrukci ulice Pouchovská v Hradci Králové, což je komunikace spojující městský okruh se skladištní oblastí, kde se pohybují mimo jiné trolejbusy. Úsek bude v následujících letech sledován a postupně budou vyhodnocovány parametry položené asfaltové směsi a jejich změny v čase. A v čem je ekologičtější samotný regranulát? „Bio odbouratelné modifikační přísady asfaltových směsí italského výrobce firmy Activa srl. mají multifunkční účinky, například LowTherm4G umožňuje snížit výrobní a pracovní teploty asfaltových směsí až o 30 °C, při práci s ním se neuvolňují toxické emise, přísada zároveň usnadňuje zpracovatelnost asfaltových směsí, což vede k úsporám při pokládce asfaltových směsi, rozšíření rozvozotů, příklad za všechny je dálniční kruhová křižovatka D11 Opatovice, kde byla přísada použita do ochranných souvrství mostů vyrobených z litého asfaltu. „V Rakousku jsme se s touto přísadou podíleli na opravě Praterbrucke ve Vídni, kde byl u litého asfaltu požadavek na extrémní odolnost ochranných souvrství proti chladu i teplu. Litý asfalt modifikovaný Licomontem BS 100 dosáhl bodu lámavosti -30 °C a bodu měknutí +98 °C,“ zakončuje výčet realizací. vé vzdálenosti a snazší zpracovatelnosti těchto směsí za limitních povětrnostních podmínek,“ vysvětluje Eva Králová. Produkt rovněž zvyšuje přilnavost pojiva ke kamenivu, což umožní nahradit toxické produkty používané doposud. Neohrožuje lidské zdraví a je šetrný k životnímu prostředí. Zajímavé realizace V České i Slovenské republice má firma ECT, s.r.o. za sebou celou řadu realizací. „Za všechny bych uvedla použití modifikační přísady Licomont BS 100 při rekonstrukci MO Praha, D0 MÚK Třebonice, kde byly položeny asfaltové vrstvy typu VMT s přísadou Licomont BS 100, která zde zároveň přinesla efekt snížení teploty při výrobě a pokládce asfaltové směsi,“ říká Eva Králová. Přísada Licomont BS 100 se používá i pro modifikaci litých asfalInzerce Na celou řadu přísad má ECT, s.r.o. osvědčení o vhodnosti výrobku, které umožňuje jejich použití na stavbách, kde je investorem ŘSD, a rovněž certifikát EPD týkající se stanovení uhlíkové stopy produktu. Společnost je již deset let držitelem certifikátu ISO 9001 systém managementu kvality.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=