Cime 3 kvartal 2024

Zlínská univerzita zbourá budovu Fakulty technologické, postaví tam novou

Zlín (ČTK) - Zlínská Univerzita Tomáše Bati (UTB) nechá zbourat svou nejstarší budovu, objekt Fakulty technologické v centru města. Budova je z roku 1932, fakulta v ní sídlila přes 50 let. Stav objektu je špatný a experti doporučili demolici, problém byl zejména se statikou. Z budovy se od minulého týdne vyklízí mobiliář, příští týden by měly začít demoliční práce odstraňováním střechy pětipodlažní budovy. Demolice by měla být hotová v létě, řekl dnes novinářům kvestor UTB Alexander Černý.

Univerzita chystá na místě stavbu nové budovy fakulty, práce by mohly začít za rok, fakulta by nový objekt mohla začít využívat v září roku 2026. Demoliční práce budou stát 24 milionů korun bez DPH, cena nového objektu je odhadnuta na 566 milionů korun. Z toho 441 milionů by mohly tvořit dotace, zbytek zaplatí univerzita z vlastních peněz.

Demolice bude náročná vzhledem k okolním budovám i pohybu chodců a automobilů. Objekt je na kraji baťovského průmyslového areálu, sousedí s Domem kultury, vedle je autobusové nádraží. Střešní plášť se bude odstraňovat měsíc, musí se z něj bezpečně zlikvidovat azbest. Poté začne strojová demolice budovy, objekt se bude postupně likvidovat shora stříháním hydraulickými nůžkami a rozebíráním. Práce by podle vedoucího odboru investic a majetku UTB Pavla Blažka neměly být extrémně hlučné, nebudou použita hydraulická kladiva. Hrozí však prašnost, přestože se budou prostory stále kropit vodou. Demolice by měla trvat dva měsíce, poté se opraví společné zdi s Domem kultury.

"Snažili jsme se to udělat technologicky tak, abychom co nejméně zatížili město. Veškerá suť bude na místě pouze tříděna, následně odvážena na meziskládku, kde bude docházet k dotřídění a vydrcení směsi," uvedl Blažek. Objekt je oplocený, auta se budou otáčet ve dvoře na staveništi. Z místa odvezou asi 20.000 tun suti, z toho téměř 30 tun bude střešní plášť s azbestem.

Práce vždy na dva týdny částečně omezí chodce v ulicích Desátá a J.A. Bati, kde bude vyznačena obchozí trasa. Automobilová doprava bude zachovaná, ulice Desátá bude na 15 dnů zjednosměrněna a bude vyznačena objízdná trasa. Až bude demolice hotová, plot se odstraní a plocha bude zřejmě do stavby nového objektu využita k parkování.

Před demolicí bylo třeba z objektu přestěhovat do jiných prostor univerzity laboratoře, přístrojové vybavení i zaměstnance a studenty. Fakulta má téměř 1700 studentů a 170 zaměstnanců. Bylo tam 30 laboratoří, deset seminárních místností a dvě velké posluchárny. Podle děkana Romana Čermáka je nyní fakulta provizorně přestěhovaná na čtyřech místech. Nová budova, která by měla být také pětipodlažní, by podle něj měla fakultu posunut dopředu také díky novému uspořádání prostor i novému vybavení, které nebylo možné do původních prostor umístit. Omezením byl i tradiční modul baťovských staveb o rozměrech 6,15 krát 6,15 metru. "Nebudeme mít už taková omezení. Když jsme dosud chtěli koupit nějaký přístroj, museli jsme koupit jen něco malého, co by se tam vešlo," uvedl Čermák. Omezení byla daná také statikou budovy.

První podlaží by mělo být vyvýšené, aby se tam vešly technologie strojírenského oboru. "Výuka na Fakultě technologické představuje z velké části výuku v poloprovozním měřítku, aby absolventi měli zkušenost už se stroji, se kterými se budou potkávat ve výrobě. Nový stav bude takový, že speciálně přízemí, které bude určeno pro technologické laboratoře, tomu bude uzpůsobené. Budou tam jeřáby, které umožní umístit stroje, jak je známe z výroby nebo polovýroby," uvedl Čermák. Díky novým možnostem by se mohly rozšířit i studijní programy. "Zejména se to týká propojení mezi strojírenstvím a zpracováním polymerních materiálů obecně," uvedl děkan.