Díky vodním odvalovacím turbínám se i Elektrárna Prunéřov zařadila i mezi pomyslné obnovitelné zdroje energie

Prunéřov/Ledvice – Nejen z uhlí, ale i z vody vyrábí Elektrárna Prunéřov Skupiny ČEZ elektrickou energii. Zatímco v prvním případě jde vyrobená elektřina hlavně do přenosové soustavy, ve druhém slouží pouze k nasvícení areálu na výtoku z pojistných nádrží čerpací stanice odpadních vod. V tomto místě jsou totiž nainstalovány bezlopatkové odvalovací turbíny PROTUR. Po Elektrárně Ledvice, kde jsou čtyři stejné turbíny umístěny vedle sebe na výtocích z retenčních nádrží, jsou ty prunéřovské dalším prubířským kamenem. Turbíny jsou zde totiž jen dvě a svým umístěním za sebou vlastně tvoří účinný tandem.

„Princip odvalovací turbíny vynalezl koncem 20. století docent Miroslav Sedláček ze stavební fakulty ČVUT v Praze. Další odborníci se pak ujali jeho technického zdokonalení. Hlavní výhodou turbíny je schopnost pracovat na mimořádně nízkých spádech od 0,4 do 1,5 metru s různými průtoky vody. Prakticky se jedná o decentralizovaný ekologický zdroj obnovitelné energie pro venkovské oblasti. V případě Elektrárny Prunéřov jsme k instalaci využili přepad z pojistných nádrží čerpací stanice odpadních vod. Mohou ovšem i fungovat na okruhu chladicích věží, takže naším dalším pokusným cílem bude v rámci Skupiny ČEZ jaderná elektrárna Dukovany, či u výpustích sloužících ke stabilizaci hladin rybníků a sádek. Využití je opravdu různorodé, třeba na potoce protékající zahradou u rodinného domu,“ říká Petr Frydrych ze společnosti PROTUR Turbine (Precession ROlling TURbine).

Základní výhodou systému PROTUR je právě jeho schopnost efektivně pracovat s nízkými průtoky vody a právě malými spády terénu. Například při průměru rotoru 0,6m a spádu 1m a průtoku 100 l/s má turbína výkon 0,5 kW. Denní výroba tak činí 12 kWh elektrické energie. Pokud se do jedné soustavy zapojí čtyři stroje s výkonem 10 kWh za den, což je právě příklad Elektrárny Ledvice, tak za rok vyrobí až 3,7 MGW elektrické energie. Tedy o něco více, než ročně spotřebuje jedna domácnost. „Od instalace v Ledvicích jsme se pochopitelně dostali zase o něco dál, takže tandem dvou turbín dokáže vyrobit stejně tolik energie, jako čtyři turbíny vedle sebe. Pochopitelně opět záleží na proměnlivosti průtoku vody. Naplno tak jede jedna turbína a druhá se automaticky zapojuje při navýšení průtoku. Samozřejmě je tomu i naopak,“ dodává Petr Frydrych.

„V naší elektrárenské lokalitě už vodu jako obnovitelný zdroj energie využíváme řadu let. Pod Elektrárnu Tušimice totiž spadá i malá vodní elektrárna Želina. I zde jsme se pustili před časem do experimentu. Ve spolupráci s VUT Brno a Výzkumem a vývojem ČEZ jsme tak zprovoznili dvě vírové turbíny, které umí využít energii vody na nízkých spádech. Odvalovací turbíny přitom využívají ještě nižšího spádu vody, tedy pod jeden metr. Dali jsme proto šanci tomuto pilotnímu projektu, kdy se v praxi zkouší jejich zapojení za sebou v tandemu. Máme tak už v rámci elektráren Tušimice a Prunéřov v provozu tři různé principy výroby elektrické energie pomocí mechanické vodní energie. První je klasický a dlouhodobě osvědčený, tedy dvě více než sto let staré Francisovy turbíny a dále duo turbín pro energetiku 21. století, neboť ke dvěma vírovým z roku 2016 se nyní přidaly dvě zkušební odvalovací turbíny,“ říká Otakar Tuček, ředitel Elektráren Tušimice a Prunéřov. 

Jak se již ukázalo čtyři odvalovací turbíny, které více než rok bez problémů fungují na odtoku z retenčních nádrží technologie likvidace odpadních vod v Elektrárně Ledvice, mají dostatečný výkon, aby z celého prostoru technologie učinily bilančně energeticky soběstačný úsek Jejich součástí je i bateriové úložiště o kapacitě 12 kWh. „Spád odtékající vody z retenčních nádrží je 80 cm, tedy pro odvalovací turbíny tohoto typu téměř ideální. Vyrobená energie je přitom dostačující k napájení osvětlení a provozu objektu čistírny odpadních vod,“ uzavírá Miroslav Svoboda, ředitel Elektrárny Ledvice.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy

Text k foto: Instalace odvalovacích turbín na výtoku z pojistných nádrží čerpací stanice odpadních vod Elektrárny Prunéřov.

V jižních Čechách se za pět let vykácelo přes 22 tisíc hektarů lesa. Land use umí ukázat i mizející sady či novou zástavbu

Krajina v Česku se neustále mění a trendem posledních let spojeným se suchem je zejména odlesňování. Podle analýzy využití krajiny – takzvané land use –, kterou na základě vlastních leteckých snímků vytvořila společnost TopGis, se jen v Jihočeském kraji od roku 2015 do loňska vykácelo přes 22 tisíc hektarů lesa. Významně se v daném období zmenšila také plocha sadů, z původních více než 2 tisíc hektarů na necelých 1,4 tisíce hektaru.

Na základě analýzy využití krajiny z leteckých snímků společnost TopGis zjistila, že se na území Jihočeského kraje mezi lety 2015 a 2020 vykácelo přibližně 5,1 procenta plochy lesa. Z původní rozlohy 425 717 hektarů do roku 2017 nejprve zmizelo přibližně 1 766 hektarů (0,4 procenta celé plochy), do roku 2020 pak dalších 20 672 hektarů (4,7 procenta celé plochy). V důsledku toho výrazně přibylo pasek – z původních 8 946 hektarů v roce 2015 jich v roce 2020 bylo přes 23,2 tisíce hektaru.

Změny se však netýkaly pouze lesů. Výrazně ubylo i sadů, které jsou určeny pouze pro pěstování ovoce. „Zatímco v roce 2015 se na území Jihočeského kraje nacházelo přes dva tisíce hektarů, v loňském roce pokrývaly sady pouze necelých 1 400 hektarů. V případě vodních ploch či zemědělské půdy k takovým změnám nedošlo,“ popisuje situaci v kraji manažer vývoje společnosti TopGis Vladimír Plšek. Oproti tomu plocha průmyslových areálů se dle získaných dat v uplynulých pěti letech zvýšila.

Jedno území, dvě a více časových řad

Společnost TopGis každoročně za pomoci letadel vybavených kamerami zmapuje přibližně třetinu rozlohy České republiky. Každé tři roky tak má k dispozici kompletní aktualizaci letecké mapy celé země. Právě z těchto snímků jsou pak specialisté schopni analýzu využití krajiny připravit. „Pro analýzu změn ve využití půdy je potřeba mít k dispozici alespoň dvě ortofotomapy z různých období. To proto, abychom dokázali změny v krajině porovnat,vysvětluje Vladimír Plšek.

Určité části území Česka, například kraje, jsou podrobně zpracovány již historicky a lze je pro porovnávací analýzy taktéž využít. Na základě dat z leteckých snímků je pak možné velmi důkladně zmapovat změny, které se v české krajině v posledních letech udály.

Land use má řadu využití, z analýz mohou čerpat zejména místní samosprávy. „Na základě aktuální analýzy Jihočeského kraje je například možné pozorovat, jak se od roku 2015 výrazně zvětšuje plocha vesnické zástavby. Mapy jasně ukazují, jak se na území daných obcí rozšiřuje plocha sídlišť, velkých budov nebo průmyslových areálů. Obce pak mohou v důsledku toho posílit ubývající parky a městskou zeleň. Celkový přehled jim umožňuje se efektivněji rozhodovat při územním plánování či budování nové výstavby,“ popisuje využití analýzy Vladimír Plšek s tím, že informace o land use jsou mnohdy přínosné i pro soukromé subjekty, kupříkladu firmy plánující realizaci průmyslových areálů.

O společnosti TopGis

Brněnská společnost TopGis působí na trhu od roku 2009 a je lídrem v oboru geodézie, mapování a webových mapových služeb. Vlastní všechny podstatné technologie – letadla, kamerové a laserové senzory či mapovací automobily – a její tým tvoří pět desítek zkušených odborníků v GIS a SW oboru. Společnost je tvůrcem nejdetailnější aktualizované ortofotomapy České republiky a výhradním dodavatelem mapových podkladů pro Seznam.cz. Prostřednictvím webového portálu Gisonline.cz umožňuje náhled do katastru nemovitostí, pasporty, analýzy či přesná měření.