Komatsu potřebu bagr

Zachování stavebních úřadů v obcích bude možná dáno zákonem

Praha (ČTK) - Stavební úřady v obcích by měly být podle senátního ústavně-právního výboru zachovány zákonem, ne jen vyhláškou ministerstva pro místní rozvoj. Ve výboru to dnes prosadil jeho místopředseda Michael Canov (SLK). Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) s úpravou nesouhlasil. Horní parlamentní komora o podobě novely stavebního zákona, která má mimo jiné zrušit Nejvyšší stavební úřad a jemu podřízenou soustavu krajských úřadů, rozhodne příští týden.

Canov svůj návrh zdůvodnil tím, že zachování stávajících sedmi stovek stavebních úřadů pouze vyhláškou by znamenalo, že ministerstvo bude moci v budoucnu stavební úřady v menších obcích redukovat podle své libovůle vyjma stavebních úřadů v Praze a v obcích s rozšířenou působností. "Všechno ostatní by bylo závislé na vůli ministerstva," uvedl Canov. Novela umožňuje ministerstvu snížit počet úřadů podle stavební aktivity.

Zákon by podle senátorova návrhu měl zachovat všechny stavební úřady v obcích, které by existovaly k letošnímu 30. červnu. Zrušit stavební úřad by bylo možné pouze na žádost příslušné obce nebo pro neplnění povinností. Bartoš zdůvodnil nesouhlas tím, že nemá žádnou ambici do stávajícího systému stavebních úřadů sahat a vyhláškou plánuje ponechat všechny stavební úřady, jak o to požádal další ze senátních výborů.

Novela počítá s tím, že jediným centrálním stavebním úřadem bude Dopravní a energetický stavební úřad podřízený ministerstvu dopravy, který bude mít na starosti hlavně dopravní a energetické stavby. Díky novele by se stavebníci mohli také snáze a rychleji dostat ke stavebnímu povolení. Umožnit jim to má postup, kdy stavební úřad sám obešle ostatní dotčené úřady a získá jejich vyjádření v takzvaném koordinovaném závazném stanovisku. Toto stanovisko bude nově zahrnovat i takzvané jednotné environmentální stanovisko (JES) podle zcela nového zákona.

Předloha by měla také umožnit legalizaci některých černých staveb, například různých zahradních kůlen či pergol, u nichž lze očekávat splnění podmínek. Aby bylo možné stavbu legalizovat, musí být v souladu s územním plánem obce či územními opatřeními, bude rovněž nutný soulad s veřejnými zájmy či požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a další, popsala jednu z podmínek. Bude také nutný souhlas například u sousedů.

Novela by měla vstoupit v účinnost 1. července 2024, ovšem pro vyhrazené stavby, třeba dálnice nebo elektrárny, by měla platit už od počátku příštího roku.