Komatsu potřebu bagr

V zdravém bytě zdravý vzduch i akustická pohoda

V českém stavebnictví probíhají podstatné změny, vyvolané implementací směrnice Evropské unie EPBD II (2010/31/EU) do našeho právního řádu. Od 1. ledna 2020 tak nedostane povolení k výstavbě žádná nová budova, která nebude vyhovovat parametrům energeticky úsporného standardu. To se týká i všech rezidenčních staveb – od bytových až po rodinné domy. Splnění zpřísňujících požadavků (přestože nastavují mírnější kritéria pro budoucí výstavbu, než jaká splňují pasivní stavby již dnes) povede nejen k nižší energetické náročnosti provozu novostaveb, ale hlavně k většímu komfortu těch, kdo v nich bydlí. Developerská společnost JRD, jednička na trhu nízkoenergetického a pasivního bydlení, proto iniciovala vznik dvou pracovních skupin s názvy Decibel a Vzduch působících na Českém vysokém učení technickém v Praze. Ty se zaměří na zvyšování kvality dvou důležitých parametrů vnitřního prostředí v environmentálně šetrných projektech – vzduchu a akustiky.

 

Pracovní skupina Vzduch

V pracovní skupině Vzduch bude JRD spolupracovat s Katedrou technických zařízení budov Fakulty stavební ČVUT v Praze a společností ATREA, výrobcem vzduchotechnických systémů. Její členové si dali za úkol nalézt optimální řešení pro nastavení vzduchotechnických systémů, které přispěje k dalšímu zkvalitnění vnitřního prostředí v energeticky úsporných nemovitostech. „Udržitelné stavebnictví v České republice zaznamenalo v posledních letech poměrně razantní vývoj. Bohužel kolem něj vzniklo mnoho mýtů, které je velmi těžké vyvrátit, přestože se většinou nezakládají na pravdě – např. zákaz otevírání oken. Vítáme proto každou iniciativu, která ukáže lidem, že energeticky úsporná výstavba, tedy vhodná aplikace šetrných stavebních materiálů a moderních technologií, zlepší kvalitu vnitřního prostředí – a přitom podstatně nezvýší jejich náklady. Členové skupiny Vzduch provedou řadu měření a testů – např. v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT v Buštěhradě, na jejichž základě navrhneme efektivní řešení pro vzduchotechnické systémy instalované do nových projektů,“ vysvětluje Martin Bažant, projektový manažer společnosti ATREA, který se věnuje bytovému větrání a vytápění.


Pracovní skupina Decibel

K důležitým parametrům moderního bydlení však patří také akustická pohoda, která je dalším znakem kvalitního vnitřního prostředí. Proto existují požadavky na kročejovou a vzduchovou neprůzvučnost, zejména směrem k obytným místnostem. Mnoho developerů však již zaznamenalo, že ani dodržování těchto závazných hodnot nemusí vést ke stoprocentní spokojenosti uživatelů se zvukovou izolací v objektu. „Pracovní skupina Decibel má přispět k hledání odpovědi na otázku, jakými metodami lze dosáhnout akustické pohody v bytech, když ji často nezajistí ani dodržení pevně stanovených normových požadavků. Zkoumat proto bude skladby podlah za účelem optimalizace jejich akustických vlastností s ohledem na přenos kročejového zvuku nebo bytové a mezibytové příčky ve vztahu k jejich vzduchové neprůzvučnosti,“ komentuje Ing. Jiří Nováček, Ph.D., odborný asistent Katedry konstrukcí pozemních staveb na Fakultě stavební ČVUT.

 

Environmentálně šetrné stavebnictví: cesta jediným správným směrem

Obě skupiny Decibel a Vzduch tak budou hledat stále lepší řešení a dokonalejší technické vybavení pro environmentálně šetrné novostavby, které se v důsledku evropské směrnice EPBD II budou v Česku stavět. Tato legislativní úprava má za cíl nasměrovat stavebnictví k co největším energetickým úsporám a soběstačnosti a využití pouze takových materiálů a technologií, které minimalizují znečišťování životního prostředí škodlivými emisemi. Ve svém důsledku navíc přispěje k potlačení velmi rozšířených zdravotních problémů, které jsou spojené s dlouhodobým pobytem ve špatném vnitřním prostředí. „Energeticky úsporné projekty totiž necharakterizují pouze nízké provozní náklady nebo využití obnovitelných zdrojů a ekologicky šetrných materiálů. Jejich nedílnou součástí je také komfortní a zdravé vnitřní prostředí, které pozitivně ovlivňuje kvalitu života každého z nás. Příznaky spojené s pobytem v přetopeném, nevětraném nebo vlhkém prostředí totiž mohou být velmi nepříjemné. Majitele takových bytů či domů často trápí přechodné obtíže, jako je bolest hlavy či pálení očí, i přetrvávající problémy, které mohou vyústit v alergické reakce či chronická onemocnění dýchacích cest,“ konstatuje Jan Řežáb, majitel JRD, a dodává: „Přestože průběžně spolupracujeme s odborníky na technická zařízení budov, provádíme pravidelná měření vzduchotěsnosti metodou Blower-Door test nebo bezkontaktní měření povrchových teplot fasád termovizní kamerou, chceme naše stavby neustále vylepšovat. Práce obou skupin k tomu přispěje a obyvatelům našich projektů tak zajistíme ještě kvalitnější a zdravější bydlení.

Hlavní foto: Schematické znázornění větrání v projektu s centrální rekuperací tepla.