husqvarna

Snadné hydraulické výpočty pro otopné, chladicí a solární systémy přes mobilní aplikaci HyTools

  • Snadný výběr a dimenzování produktů IMI Hydronic Engineering
  • Hydronická kalkulačka pomáhá odborníkům v oboru HVAC při jejich každodenní práci
  • Intuitivní použití s možností individuálního nastavení
  • Nová funkce pro výběr a výpočet expanzního zařízení
  • Výpočet výkonu obecných otopných těles

HyTools od IMI Hydronic Engineering je aplikace, která zjednodušuje hydraulické výpočty a pomáhá optimalizovat otopné, chladicí a solární systémy. Hydronická kalkulačka pomáhá montážním technikům jak při plánování, tak v terénu při samotné realizaci. Aplikace obsahuje funkce pro výpočet expanzních zařízení, separátorů, vyvažovacích a regulačních ventilů a výkonů otopných těles. Pokrývá tak všechny důležité veličiny, které odborníci na HVAC potřebují dennodenně odhadovat. Funkce zahrnují stanovení dimenzí ventilů a jejich přednastavení, produktově nezávislý výpočet výkonu deskových a článkových otopných těles a všeobecné kalkulace základních hodnot, které jsou důležité v soustavách HVAC, jako průtoky, výkon nebo dT. Nedávno přidaná funkce umožňuje výpočet a výběr expanzního a odplyňovacího zařízení. Tento odborný software zaručuje přesné výsledky a pomáhá vyhnout se nesprávnému nastavení nebo nedostatečnému výkonu soustavy. Aplikace HyTools obsahuje všechny důležité technické specifikace produktů i odkazy na příslušné webové stránky produktů, kde je úplně vše, např. technické a bezpečností listy, instrukce pro montáž či varianty daného produktu.

V nové funkci pro výpočet expanzního zařízení jej mohou uživatelé navrhnout v několika krocích zadáním specifických parametrů soustavy jako průtok, teplota vody ve zpátečce, výška budovy, otevírací přetlak pojistného ventilu a objem soustavy. Pokud je objem soustavy neznámý, třeba při renovaci soustavy, lze jeho přibližnou hodnotu volitelně určit z výkonu tepelného zdroje a typu spotřebičů. Aplikace HyTools využívá specifické hodnoty k návrhu vhodných produktů a uživatelé si mohou vybrat mezi expanzní nádobou nebo zařízením pro udržování tlaku s kompresorem nebo čerpadlem. Návrh může být uložen do pdf a třeba vytisknut nebo odeslán zákazníkovi.

Jeden z důvodů výjimečnosti je široká škála možností. Jedna z nich je schopnost provádět produktově nezávislé výpočty otopných těles. Uživatelé mohou zadat rozměry a teplotní spád pro výpočet výkonu otopných těles a průtoku. Výsledky pak mohou být použity jako základ pro hydronické vyvažování. Aplikace HyTools také obsahuje rozsáhlou databázi trubek včetně informací o jejich rozměrech, materiálech a tlakové ztrátě třením, vše s ohledem na jednotlivé trhy. Další funkcí je schopnost specifikovat kapaliny v soustavě pro ještě větší zpřesnění výpočtů. Běžná média jako voda, glykoly, solný roztok nebo alkoholy jsou již definovány, ale lze také vybrat specifické směsi podle dat uvedených uživatelem. Program také dovoluje přizpůsobit základní nastavení včetně převodů jednotek, odlišných specifikací nebo změn regionů.

Další klíčovou charakteristikou aplikace HyTools je její jednoduchost a intuitivní používání. Například jsou vždy vyplněny výchozí hodnoty, data je třeba měnit jen při nestandardních situacích. Aplikace obsahuje i nápovědy pro případ, kdy uživatelé potřebují dodatečné praktické informace.  Software HyTools je k dispozici v nastavení pro 25 zemí včetně místního jazyka, s uloženými daty, jednotkami a produkty, které odpovídají dané zemi. Aplikace může být stažena zdarma pro zařízení Android i iOS, není třeba žádná registrace. Pravidelné aktualizace   a rozšíření zaručují spolehlivé fungování mobilní aplikace, která tak vždy splní potřeby a požadavky uživatelů. Pro dodatečné podrobnější hydraulické kalkulace a plánování je k dispozici software pro osobní počítače HySelect.

Pro bližší informace kontaktujte naše odborníky v IMI Hydronic Engineering.

Kontakt:

IMI Hydronic Engineering CZ

CTPark D1 č. 1573, Humpolec

Tel.: +420 565 533 602

E-mail: info.cz@imi-hydronic.com

www.imi-hydronic.cz